Sẽ có ứng dụng 3G Skype cho iPhone

Những người sử dụng iPhone 3G giờ đây sẽ có lợi từ việc sử dụng miễn phí các cuộc gọi từ Skype đến Skype trên mạng 3G trong năm 2010


Skype iPhone
Sẽ có ứng dụng Skype cho iPhone


Đây là ứng dụng mới cho iPhone trền kho ứng dụng Apple App Store. Những người sử dụng iPhone có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi trền Skype, trền điện thoại di động…

"Sử dụng Skype trền 3G luôn là một trong số các nhu cầu chính của khách hàng sử dụng iPhone. Phiền bản mới này thực sự là ứng dụng hữu hiệu, khách hàng có thể cài đặt và sử dụng Skype ở bất cứ nơi nào họ muốn” – Russ Shaw, Tổng giám đốc mảng Mobile của Skype phát biểu.

Các cuộc gọi từ Skype đến Skype trền 3G sẽ được miễn phí hoàn toàn đến tháng 1 năm 2011. Cuộc gọi từ Skype đến Skype qua Wi-fi vẫn miễn phí.