HTC Desire

Không mạnh nhất nhưng khá toàn diện, HTC Desire là chiếc điện thoại Android đáng để trải nghiệm.