Apple iPhone 4

Ngay sau khi chính thức ra mắt, iPhone 4 đã tạo nên một cơn sốt lớn trên toàn thế giới. Với hơn 1,7 triệu chiếc được bán hết trong vòng 3 ngày đầu, iPhone 4 thực sự là một thiết bị đáng để trải nghiệm.