Ốc Thanh Vân tươi tắn bên Mercedes

Ốc Thanh Vân tạo dáng bên chiếc GLK Deluxe và chiếc C200 CGI của mình. Cả 2 chiếc xe đều được trang bị công nghệ Mercedes-Benz InCar Hotspot.


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Cùng online ở khắp mọi nơi


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Thiết bị InCar Hotspot được đặt ở đuôi xe


Mercedes-Benz InCar Hotspot
Kết nối liền tục và thường xuyền 2G, 3G, GPRS, EDGE


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Có thể kết nối bền ngoài xe


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Phía trước và phía sau xe


Mercedes-Benz InCar Hotspot
Hay thậm chí cách xa xe 10m


Mercedes-Benz InCar Hotspot
Kềt nối 3 thiết bị di động cùng 1 lúc


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Không online khi đang lái xe


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Hãy dừng xe và tiến hành lướt web, check mail, facebook


Mercedes-Benz InCar Hotspot
Hoặc ngồi ra phía sau online, mọi lúc, mọi nơi


Mercedes-Benz InCar Hotspot
  Tiện lợi là những gì công nghệ Mercedes InCar Hotspot hướng tới


Takehara