Samsung ra mắt firmware mới cho NX100

Ngay sau khi có firmware mới cho NX10, Samsung tiếp tục ra firmware phiên bản 1.01 dành cho NX100.


Samsung NX100
Samsung NX100

Phiền bản firmware mới 01.01 của NX 100 có những cải tiến hơn so với phiền bản 01.00 như:

- Cải tiến khả năng lấy nét tự động trong chế độ chụp đềm (Night mode).

- Tăng khả năng ổn định hình ảnh của NX100.

Người dùng có thể download firmware 01.01 của NX100 tại đây.
 

Hienxam