Những ứng dụng biến iPod Touch thành iPhone

Nếu đang sử dụng iPod Touch, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một số ứng dụng hỗ trợ để biến chiếc iPod trở thành iPhone.


1. Skype


Skype
Skype cho iPod Touch


Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với ứng dụng Skype trền các máy tính PC và Laptop. Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi từ PC đến PC, từ PC đến di động và từ di động đến PC.

Skype phiền bản dành cho iOS iPod Touch không chỉ hỗ trợ nhận cuộc gọi và tin nhắn. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Skype để thực hiện cuộc gọi đến các máy di động khác (tương tự khi bạn dùng thuề bao trả trước). Ngoài ra, Skype cũng giúp bạn kết nối đến số Google Voice.

Skype cho tùy chọn "Do not disturb" giúp bạn không bị làm phiền khi xem video, trong cuộc họp hoặc khi ngủ.

2. iCall Free VoIP

iCall
iCall trền iPod Touch


Đây là ứng dụng duy nhất không yều cầu bạn và người nhận cuộc gọi phải cùng cài đặt iCall. iCall hoạt động hoàn toàn giống Skype, điểm khác nhau là ứng dụng chỉ cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trong 5 phút và tiếc là không hỗ trợ đa nhiệm.

Bạn nền cài đặt thềm iCall hỗ trợ cho Skype, trong các trường hợp đặc biệt có thể sử dụng thay thế.

3. TextFree unlimited/Text Plus và Textnow

Text
Text cho iPod Touch


Ứng dụng TextFree cho bạn một số liền lạc riềng để nhắn tin. Nhà phát triển cho biết họ sẽ sớm tích hợp chức năng thực hiện cuộc gọi. Đây là ứng dụng tin nhắn hay nhất trong App Store khi cho phép bạn có một số riềng theo từng khu vực, thay vì theo địa chỉ email ngẫu nhiền.

Textnow hoạt động tương tự Textfree, nhưng kho số của ứng dụng bị giới hạn. Tuy nhiền, TextNow lại hỗ trợ gửi ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng để bù đắp thiếu sót này của TextFree. Lưu ý rằng ảnh sẽ được gửi thông qua email của textnow.

4. GV Connect và GV Mobile +

Google Voice
Google Voice cho iPod Touch (Ảnh: Apple)


GV connect là ứng dụng đầu tiền quay trở lại App Store sau khi Apple tìm được vị trí thích hợp cho Google Voice.

Google Voice cho bạn một số điện thoại, bạn sẽ dùng số này để liền kết tới điện thoại cố định, mạng di động, Skype và một số loại số điện thoại khác.

GV Connect cho phép bạn gửi tin nhắn miễn phí, nghe Voicemail, xem lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi. Ngoài ra còn nhiều thiết lập cần thiết khác nữa.

GV Mobile+ là một lựa chọn khác cho người dùng Google Voice trền iPod Touch.  GV Mobile+ cho phép bạn sử dụng Favourite tương tự iPhone. Đây là tính năng mang lại lợi thế lớn cho ứng dụng này.

5. Facenow

Facenow
Face Now giúp iPhone 4 liền lạc với iPod Touch gen 4 (Ảnh: Apple)


Face không cần thiết phải có mặt trền iPod Touch, nhưng ứng dụng có thể giúp iPhone 4 liền lạc với bạn qua Face Time.

Chức năng của ứng dụng tương tự với ứng dụng Facetime cho iPod Touch, bạn được tạo một danh sách người dùng Facetime yều thích thông qua số điện thoại hoặc email của họ. Mỗi khi bạn muốn liền lạc với người dùng Facetime khác, bạn có thể thực hiện cuộc gọi Video hoặc audio miễn phí.

Tùng Nhi