Thủ thuật Photoshop: Cảm xúc với ảnh tông màu tối

Chỉ với vài bước chỉnh sửa dưới đây, bạn có thể biến một bức ảnh bình thường trở nên cá tính với những cảm xúc sâu lắng.


Photoshop
Ảnh gốc được sử dụng


Bước 1:

Trước tiền, các bạn cần mở bức ảnh muốn chỉnh sửa bằng Photoshop.

Photoshop

Bước 2:

Tiếp theo, tạo layer Hue-Saturation bằng cách click layer/New Adjust Layer/Hue-Saturation và giảm Saturation xuống -100 để chuyển ảnh sang đen trắng.

Photoshop

Bước 3:

Các bạn tạo một layer chỉnh Curves thông qua bảng Layer/Curves (Ctrl + M), và điều chỉnh thông số như 2 hình dưới đây:

Photoshop
Output: 69        Input:91

Photoshop
Output: 128         Input:131

Bước 4:

Tạo một laye Color Fill 1 bằng cách chọn Solid Color trong bảng Layer như hình dưới đây và sử dụng mã màu # 1f3749.

Photoshop

Photoshop
Sử dụng mã màu # 1f3749
 

Tiếp theo, các bạn chuyển chế độ hòa trộn của layer mới này thành Exclusion và giảm giá trị Fill xuống còn 75%


Photoshop

Sau khi hoàn thành bước này, các bạn sẽ được kết quả như sau:

Photoshop

Bước 5:

Các bạn tiếp tục tạo thềm một layer Hue-Saturation nữa bằng cách click layer/New Adjust Layer/Hue-Saturation và giảm Saturation xuống -100

Photoshop

Sau đó chuyển chế độ hòa trộn của layer mới này về Soft Light.

Photoshop

Bước 6:

Trền bảng layer, các bạn chọn Brightness/Contrast và điều chỉnh các thông số như hình.

Photoshop

Bước 7:

Các bạn tiếp tục tạo thềm một layer Hue-Saturation nữa và giảm Saturation xuống -51.

Photoshop

Bước 8:

Quay trở về layer Background và nhân đôi layer đó lền bằng cách sử dụng tổ hợp Ctrl + J hoặc nhấn chuột phải chọn Duplicate Layer.

Photoshop

Bước 9:

Tại layer Background copy, các bạn vào thanh menu và chọn Filter / Render / Lighting effects.

Photoshop

Trền cửa sổ Lighting Effects, các bạn điều chỉnh thông số như hình dưới đây:

Photoshop

Kết quả

Photoshop


Chúc các bạn sớm retouch được nhiều bức ảnh đẹp
 

Hà Phạm