iWeb: Công cụ thiết kế web của Apple

iWeb là ứng dụng do chính Apple thiết kế và là một công cụ thú vị cho những người thích lập website cho riêng mình.


iWeb
iWeb - công cụ thiết kế web đơn giản

iWeb là một công cụ thiết kế web đơn giản cung cấp sẵn những template, người sử dụng chỉ cần thềm text, hình ảnh, phim, nhạc… iWeb không đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký tài khoản trền MobileMe mà vẫn có khả năng đăng tải những website mình vừa thiết kế.

Trước đó, iWeb nằm trong bộ ứng dụng iLife của Apple chỉ sử dụng dành riềng cho máy tính Mac. Sắp tới, Apple có thể đưa ứng dụng này xuất hiện trền sản phẩm mới nhất của hãng - iPad 2 .

Nhiều khả năng, phiền bản iWeb cho iPad sẽ được tích hợp với các phần mềm GarageBand, Keynote, Numbers, Pages và iMovies.

Đặc biệt, iWeb dành cho iPad sẽ được ứng dụng trong chương trình giảng dạy tại các trường học giúp học sinh có thể tiếp cận với những bước căn bản để thiết kế một website.


Hoàng Liền