Thủ thuật Photoshop: Thay đổi tông màu cho ảnh

Những tầm hình của bạn sẽ mới lạ hơn khi thay đổi màu sắc. Bằng những cách đơn giản trong photoshop bạn có thể tạo ra nhưng tông màu khác nhau mang cảm xúc khác nhau.


thuthuatphotoshop_taianhhaitongmau
Ảnh gốc

Bước 1: Mở 1 file ảnh bạn muốn tạo màu, nền chon những ảnh có độ tương phản ánh sáng cao.

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

Bước 2: Vào Image > Mode>Lab Color.

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

Bước 3: Vào Windows > Channel để hiện bảng thông tin Channel. Sau đó các bạn kích chuột vào kềnh có tền là Lightness.

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

Bước 4: Vào Image > Mode > Grayscale. Chọn OK

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau


Bước 5: Tiếp tục vào vào Image > Mode > Duotone. Bảng này đã cho sẵn một màu đen, bạn vào dòng vào Type chọn Duotone.

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

Các bạn có thể chọn màu sắc tùy ý khi kích chuột vào ông màu phía dưới màu đen. Với mỗi màu sẽ cho một kết quả. Bạn cũng có thể thay đổi độ sáng tối của màu tại ô bền trái.

Chèn hình ảnh nếu có
 

Chèn hình ảnh nếu có

 Bạn cũng có thể chọn màu ở Ink 1 với tông màu sáng.

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

Chèn hình ảnh nếu có


Chú ý: khi sử dụng chế độ 2 tông màu photoshop sẽ không cho phép save ảnh với các đuôi như BMP, GIF, JPG... Nếu muốn Save ảnh với những đuôi đó, ta tiếp tục làm theo bước sau: Vào Image > Mode > RGB Color. Như vậy đã có thể save ảnh với mọi đuôi.

Kết quả:

Thuthuatphotoshop_taohaitongmau

thuthuatphotshop_taoanhhaitongmau
 
Thuthuatphotoshop_taohaitongmau
 

Chúc các bạn thành công và có những bức ảnh đẹp!
 
Nguyễn Huyền