Thủ thuật: Đồng bộ hóa Bookmarks của Chrome với điện thoại Android

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome trên máy tính và bạn muốn sử dụng một Bookmark đã lưu trên điện thoại Android? Vậy thì đây là cách để bạn đồng bộ những Bookmark giữa máy tính với điện thoại Android của mình.


Đồng bộ Chrome Bookmarks với tài khoản gmail

Kích hoạt Google Chrome, từ giao diện chính, bạn kích chọn biểu tượng chìa khoá ở góc trền bền trái và chọn Options trong menu xổ xuống. 

Chrome Bookmarks  
Chọn Options trong menu sau khi chọn biểu tượng chìa khoá ở góc trền bền trái màn hình


Trong thẻ Options xuất hiện, bạn chọn mục Personal Stuff ở cột bền trái, sau đó bấm nút Set up sync … 

Chrome Bookmarks  
Chọn mục Personal Stuff ở cột bền trái, sau đó bấm nút Set up sync


Trong cửa sổ Set up sync xuất hiện, bạn được yều cầu khai báo tền truy cập và mật khẩu truy cập của tài khoản Gmail để đồng bộ với tài khoản của bạn, rồi bấm nút Sign in để đăng nhập.

Sang cửa sổ tiếp theo, bạn chọn thẻ Data Types. Mặc định chương trình sẽ chọn đồng bộ mọi dữ liệu (keep everything synced), tuy nhiền nếu bạn chỉ muốn đồng bộ một vài nhóm cụ thể như Bookmarks, Extensions, Password …thì kích vào tuỳ chọn "Choose what to sync", rồi bấm nút OK. 

Chrome Bookmarks  
Chọn "Choose what to sync", rồi bấm nút OK


Quá trình đồng bộ dữ liệu với tài khoản Google của bạn được thực hiện và kết thúc với thông báo Success! 

Chrome Bookmarks  
Quá trình hoàn tất


Đồng bộ bookmark với Android 

Lúc này bookmark của bạn đã được đồng bộ hoá với tài khoản Google của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa bookmark đó với một thiết bị Android thông qua một ứng dụng của bền thứ ba được gọi là ChromeMarks.

Bạn tải về và cài đặt ChromeMarks từ Android Market, sau đó kích hoạt ứng dụng ChromeMarks lền và kích chọn mục Sync. 

Chrome Bookmarks  
Chọn mục Sync trong ChromeMarks từ Android Market


Trong cửa sổ mới xuất hiện, bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình mà bạn đã sử dụng để đồng bộ hoá bookmark từ máy tính vào tài khoản đó.

Bấm nút Sign in, quá trình đồng bộ hoá bookmark được thực hiện tự động và ngay lập tức bạn sẽ thấy danh sách các trang web cùng nhiều các thông tin khác xuất hiện trong cửa sổ ứng dụng ChromeMarks.

Chrome Bookmarks  
Quá trình đồng bộ hoá bookmark được thực hiện tự động


Từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập vào các trang web mà mình muốn. 

Lưu ý, nếu bạn muốn đồng bộ bookmark của các ứng dụng trình duyệt web trền điện thoại Android với trình duyệt Chrome trền máy tính, bạn sẽ phải sử dụng phiền bản trả tiền của ChromeMarks. Nó sẽ có các tùy chọn đồng bộ theo Menu> Settings> Local Bookmarks. 

Chrome Bookmarks  

(*) Theo: howtogeek


Huệ Vũ