Ảnh chồng ảnh: Kỹ thuật nhiếp ảnh độc đáo

Những hình ảnh được lộ sáng 2 lần hoặc nhiều lần trên một tấm phim, có trên 2 không gian và đối tượng chụp khác nhau nhưng vẫn tạo ra một hình ảnh gây ấn tượng mạnh và mang cảm xúc riêng.

 
Cùng ngắm nhìn những bức ảnh chồng hình của tác giả Suzy Allman, được chụp hoàn toàn bằng máy ảnh phim, không qua xử lý photoshop.
 

Ảnh-chồng-hình
Bones are Water in the Morning

Ảnh-chồng-hình
Luxury is the Wolf at the Door

Ảnh-chồng-hình
Our Little Life is Rounded with a Sleep

Ảnh-chồng-hình
Pilgrim at the Gates of a New City

Ảnh-chồng-hình
Sea, Sea Rider

Ảnh-chồng-hình
The Double Gallant

Ảnh-chồng-hình
The Forest That I Carry Inside

Ảnh-chồng-hình
The Spokesman

Ảnh-chồng-hình
Until it Cries for Mercy

Ảnh-chồng-hình
Which to Cross and Which to Burn

Ảnh-chồng-hình
Young Love is a Flame

Ảnh-Chồng-hình
The Only Thing That Ever Has

*Nguồn ảnh: sưu tầm từ Flickr

 

Nguyễn Huyền