PC Remote: Điều khiển máy tính từ điện thoại Windows Phone 7

PC Remote là một ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng Windows Phone 7 có thể sử dụng điện thoại của mình để điều khiển máy tính từ xa dễ dàng.


Tất cả những gì bạn cần là một kết nối Internet, một điện thoại di động Windows Phone 7 và ứng dụng PC Remote cài đặt trền PC và Windows Phone 7.

Ứng dụng này bao gồm hai thành phần. Một ứng dụng để cài đặt và chạy trền PC và một ứng dụng dành cho điện thoại Windows Phone 7 được sử dụng để điều khiển máy tính.

Download miễn phí phần dành cho PC tại đây.

Download miễn phí phần dành cho điện thoại Windows Phone 7 tại đây, hoặc tải trực tiếp từ chợ ứng dụng Windows Phone Marketplace.

Thiết lập cho ứng dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần bấm nút dấu + ở dưới cùng của màn hình, sau đó nhập vào tền máy tính trong mạng vào ô Computer Name, rồi nhập vào địa chỉ IP của máy tính mà bạn muốn kết nối (IP Address) rồi bấm nút Add để đưa vào danh sách kết nối.

Từ màn hình chính của ứng dụng bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác gồm: 

• Kiểm soát bàn phím và chuột
• Điều khiển các ứng dụng Media thông ứng dụng như YouTube, Media Players và Zune.
• Kiểm soát âm lượng của máy tính hoặc tắt tiếng hoàn toàn.
• Bật máy tính hoặc chuyển hệ thống sang chế độ Standby hay Hibernate.
• Xem và điều khiển slide Power Point slide
 
Một số hình ảnh chụp màn hình của ứng dụng:

PC Remote  

PC Remote  

PC Remote  

 

(*) Ảnh: Addictivetips

Huệ Vũ