Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Bằng những bước đơn giản trong Photoshop, bạn có thể tự thay đổi ánh sáng và nguồn sáng trong ảnh để hình ảnh trở nên ấn tượng hơn.

Bước 1: Mở ảnh cần chỉnh sửa bằng Photoshop

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu


Bước 2:
Nhân đôi Layer Background (phím tắt Ctrl + J) ta có Layer 1 

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Vào Filter > Render > Lighting Effects mở bảng Lighting Effects để điều chỉnh ánh sáng.

Kéo điểm mút trong Preview để điều chỉnh độ bao phủ của ánh sáng. Sau đó ta vào Intensity chỉnh màu ánh sáng. Tùy màu sắc khác nhau sẽ tạo cảm giác ánh sáng đèn khác nhau.

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Ta sẽ được Layer 1 như hình

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Bước 3: Thực hiện thao tác trền 1 lần nữa ta có hình ảnh sau:

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Bước 4: Tiếp tục vào Filter > Render > Lens Flare để chỉnh hướng và cường độ ánh sáng.

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Di chuyển chấm điểm để đặt vị trí đèn chiếu.

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Bước 5: Layer 1 giảm Opacity xuống 90%.

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Kết quả

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Chú ý: Tùy theo hướng, cường độ điều chỉnh ánh sáng và chế độ Layer ta có những bức ảnh với ảnh sáng khác nhau.

Với chế độ Linear Light

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu

Với chế độ Normal và tăng cường độ sáng

Thủ thuật Photoshop: Tạo ánh sáng đèn chiếu


Chúc bạn thành công!

Nguyệt Minh