Thủ thuật Photoshop: Tạo làn da báo ấn tượng

Bạn có thể tạo ra những hình ảnh ấn tượng với nhiều cách ghép hình. Dưới đây là một cách ghép đơn giản để thay đổi làn da cô gái thành da báo.

 

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn
Ảnh gốc

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn
Ảnh da báo được sử dụng

Bước 1: Mở ảnh cần chỉnh sửa trong Photoshop

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 2: Chèn ảnh da báo vào ảnh gốc bằng cách sử dụng công cụ Move Tool, ta có Layer 1

Vào Edit > Free Tranfroms (phím tắt Ctrl + T) để chỉnh kích thước da báo cho phù hợp. Nếu hoa văn da báo quá lớn sẽ tạo cảm giác không thật.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 3: Nhân Layer 1 lền nhiều lần (phím tắt Ctrl + J ) và di chuyển các lớp Layer này che phủ toàn bộ da cô gái.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Để các Layer da báo này thành 1 Layer duy nhất, trong bảng Layers chọn tất cả các Layer da báo bằng cách giữ Ctrl và tích vào từng Layer, sau đó nhấn chuột phải, chọn Merge Layers (phím tắt Ctrl+E) rồi đặt tền là Layer 1.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 4: Ở Layer 1 giảm Opacity xuống 20% và dùng Erase Tool tẩy vùng Layer 1 không nằm trong da cô gái. Chú ý khi tẩy ở những vùng tóc, mắt, mũi lông mày và các vùng da tối.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

 Sau đó, tăng Opacity lền 50%, sử dụng chế độ hòa trộn Soft Light.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 5: Vào Image > Adjustments > Curves (phím tắt Ctrl + M) chỉnh độ tương phản của các đốm màu.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 6: Vào Image > Adjustments > Levels (phím tắt Ctrl + L) để chỉnh lại độ tối cho làn da báo.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Bước 7: Tiếp theo, ta vào Image > Adjustments > Hue/Saturation (phím tắt CTrl + U) để chỉnh màu.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Sau đó tăng OpacityFill lền 80%, ta sẽ được như hình.

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Nếu chưa hài lòng với kết quả này, bạn có thể vài bước nhỏ sau.

Bước 8: Ở bảng Layers chuyển Layer 1 sang chế độ Darken Color

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Dùng công cụ Erasel Tool (phím tắt E) ở dạng cọ mềm và Opacity 16 % để tẩy vùng được chọn

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Kết quả

Với chế độ hòa trộn Soft Light

Thu-thuat-Photoshop-dientutieudung.vn

Chế độ hòa trộn Darken Color

Chèn hình ảnh nếu có

Chúc bạn thành công!
Nguyệt Minh