Thủ thuật Photoshop: Lung linh với hiệu ứng Star Diffusio

Hiệu ứng Star Diffusion trong Photoshop tạo nên ánh sáng cho bức ảnh thêm lung linh, ấn tượng và mang màu sắc huyền ảo.

 

Anh-goc
Ảnh gốc

Bước 1: Mở ảnh cần chỉnh sửa trong Photoshop.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 2: Nhân đôi Layer Background (phím tắt Ctrl+J) ta có Layer 1.

Layers Palet, vào Layer1 > Add Layer Mask để tạo mặt nạ cho Layer1.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh
Them noi dung chi tiet cua hinh anh

Bước 3: Kích vào lớp Layer Mask

Vào Image > Apply Image > Ok ta có Layer Mask là bản copy của hình ảnh.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Tiếp theo, thay đổi chế độ hòa trộn của Layer Mask sang Screen.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 4: Nhân đôi Layer1 (phím tắt Ctrl + J), đổi tền thành Layer 2.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 5: Thao tác ở Layer 2 , vào Filter > Blur > Motion Blur chỉnh bảng Motion Blur theo thông số sau để tạo lớp sọc màu.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Layer 1 vào Filter > Blur > Motion Blur tiếp tục chỉnh bảng Motion Blur.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Ta có hình ảnh sau

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 5: Tiếp theo, thao tác ở Layer 2, vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask làm cho Layer trở nền sắc nét hơn.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Làm tương tự với Layer 1

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 6: Nhóm Layer 1Layer 2 với nhau ( phím tắt Ctrl+G), sau đó kích vào Add Layer Mask để tạo mặt nạ nhóm.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 7: Chọn lớp Layer Mask, vào Brush Tool tô lền vùng muốn làm rõ (ở đây ta cần làm rõ vùng mặt, ngực và chân cô gái).

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Lưu ý: Nền sử dụng Brush dạng ngòi mềm, sau khi thao tác ta có hình ảnh.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Bước 8: Vào Image > Adjustments > Hue/ Sarutation để chỉnh lại tông màu hiệu ứng Star Diffusion.

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Kết quả

Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng Star Diffusion trong ảnh

Chúc bạn thành công!
Nguyệt Minh