SMS Speaker Translating: Đọc và chuyển ngữ tin nhắn cho Android

SMS Speaker Translating, ứng dụng miễn phí cho điện thoại Android không chỉ hỗ trợ người dùng đọc các nội dung tin nhắn văn bản mà còn hỗ trợ dịch sang ngôn ngữ khác.


Khi được kích hoạt vào giao diện làm việc chính, ứng dụng cho phép bạn chọn tất cả các tin nhắn SMS (All SMS), tin nhắn SMS chưa đọc (Undread SMS) cùng với tuỳ chọn Settings để thay đổi thiết lập cho chương trình. 

Nếu nhận được một tin nhăn văn bản, bạn chỉ cần nhấn nút Read, ứng dụng sẽ tự động dịch nội dung tin nhắn sang ngôn ngữ bạn đã lựa chọn, sau đó đọc nội dung văn bản cho bạn nghe thay vì phải đọc theo cách thông thường trong thời gian một vài giây.

Lưu ý, Để chức năng dịch văn bản được thực hiện thì yều cầu điện thoại Android của bạn phải kết nối Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu mạng Data cần thiết. 

Người dùng có thể tải trực tiếp ứng dụng SMS Speaker Translating trền Android Martket hoặc thông qua mã QR code tại đây.
 

Android, SMS Speaker Translating, app free 
Trong Settings, bạn có thể điều chỉnh tốc độ đọc văn bản (Reading speed) của ứng dụng và tốc độ văn bản được đọc (Pitch of speaking).

Android, SMS Speaker Translating, app free 
Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị cho chương trình
 

SMS Speaker Translating 

 

SMS Speaker Translating  


(Theo addictivetips)
 

Huệ Vũ