File Splitter: Chia nhỏ và ghép nối các tập tin trên Android

File Splitter là một ứng dụng đơn giản cho phép người dùng thiết bị Android dễ dàng chia nhỏ các file có dung lượng lớn thành nhiều phần khác nhau để tiện lưu trữ cũng như chia sẻ, đồng thời ghép nối chúng lại với nhau để sử dụng khi cần.


Về chức năng, ứng dụng hoàn toàn giống với phần mềm File Splitter dành cho máy tính. Tuy vậy, do là ứng dụng dành cho mobile nền giao diện của File Splitter cho Android OS rất đơn giản và chỉ có hai nút bấm cơ bản là Split File và Join File.

Để chia nhỏ file bất kỳ, bạn chọn chức năng File Splitter, sang hộp thoại mới bạn bấm nút Browse trong khung Click Browse to select the file to be split để chọn tập tin nguồn trền máy hoặc trền thẻ của bạn cần chia nhỏ. Sau đó chọn tiếp kiểu dung lượng mà bạn muốn chia nhỏ tại mục KB hoặc MB dưới khung trống. Nhập dung lượng mà bạn muốn chia nhỏ tập tin ra dưới khung Please enter the size of each parts for the file that want to split và bấm nút Split để chia nhỏ file đó là xong.

Các tập tin sau khi được chia nhỏ bạn sẽ thấy một tin nhắn thông báo thành công, đồng thời hiển thị tền của tập tin đã được phân chia cũng như đường dẫn/thư mục nơi mà các tập tin được chia nhỏ. Mặc định các tập tin được chia nhỏ sẽ được đánh dấu theo số thứ tự từ *.0, *.1, *.2 .... và có cùng tền cũng như nằm cùng thư mục gốc của tập tin chia nhỏ.

Hoàn toàn tương tự khi bạn muốn ghép nối các file lại với nhau, bạn chỉ cần bấm tuỳ chọn Join File, rồi bấm nút Browse và chọn tền tập tin với phần mở rộng bắt đầu từ *.0 để ghép nối. Cuối cùng là bấm nút Join để tiện ích tiến hành ghép nối chúng lại với nhau là xong.

Một số hình ảnh hoạt động của ứng dụng File Splitter cho Android OS:
 

File Splitter  

File Splitter  

File Splitter  

File Splitter  

File Splitter (Theo addictivetips)

Huệ Vũ