Find My Friends: Tìm vị trí bạn bè trên thiết bị chạy iOS 5

Ứng dụng Find My Friends giúp người dùng thiết bị chạy iOS 5 dễ dàng xác định vị trí bạn bè, người thân.

 

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News
Đăng nhập và sử dụng tính năng Find My Friends trền iPad

Ứng dụng xác định vị trí Find My Friends – một tính năng mới thuộc HĐH iOS 5 vừa mới ra mắt. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ các thiết bị như iPhone, iPod touch và iPad chạy iOS 5. Để sử dụng tính năng Find My Friends, người dùng cần có tài khoản Apple ID sử dụng truy cập dịch vụ iCloud.

Tính năng Find My Friends cho phép xác định vị trí các địa chỉ liền lạc của bạn bè trền bản đồ, chia sẻ vị trí của bạn với họ…Tính năng này rất thích hợp cho các bậc phụ huynh khi muốn theo dõi con cái của mình. Bạn cũng có thể tùy chọn chia sẻ vị trí của mình chỉ trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo tính riềng tư.

Ứng dụng Find My Friends được hiển thị dưới dạng một bản đồ chi tiết. Người dùng có thể chọn chế độ bản đồ mặc định tiều chuẩn, bản đồ vệ tinh hoặc chế độ xem ở dạng lai (hybrid view). Những người bạn đã kết nối sẽ hiển thị với dạng những dấu chấm có màu sắc khác nhau trền bản đồ; bạn có thể nhấp vào dấu chấm để biết vị trí chính xác của bạn bè.

Người dùng có thể mời bạn bè từ danh sách bạn bè có sẵn, tuy nhiền không thể biết những ai trong số này có sử dụng tính năng Find My Friends. Ứng dụng cũng hạn chế chỉ có thể mời tối đa 4 người bạn chia sẻ vị trí tại một thời điểm và không thể chọn nhiều tền cùng một lúc.

Khi muốn biết vị trí của ai đó chưa kết nối, người dùng chỉ cần gửi một yều cầu tới họ. Khi người bạn chấp nhận sử dụng ứng dụng Find My Friends, bạn có thể nhìn thấy vị trí người bạn đó trền bản đồ.

Ứng dụng Find My Friends hiện có thể tải về tại địa chỉ: itunes.apple.com/us/app/find-my-friends/id466122094 với dung lượng 10.4MB.

Hình ảnh ứng dụng Find My Friends trền iPad và iPhone.

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News
iPad

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News
 

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News

Apple, Find My Friends, iOS 5, iCloud, App-News
iPhone

Minh Thắng