Thủ thuật Photoshop: Tạo ảnh xưa cũ độc đáo

Nhờ sự kỳ diệu của Photoshop, bạn có thể tạo ra những bức ảnh xưa cũ nhuốm màu thời gian từ những bức ảnh mới tinh vừa chụp.

 

Photoshop
Ảnh gốc sử dụng

Bước 1: Mở ảnh cần tạo tạo hiệu ứng trong Photoshop.

Photoshop

Bước 2: Tạo Layer bằng cách nhấn Ctrl+J tạo ra Layer 1.

Photoshop

Bước 3: Chuyển Layer 1 thành ảnh đen trang bằng cách vào Image > Adjustments > Desaturate hoặc nhấn phím tắt Shift+Ctrl+U.

Photoshop

Bước 4: Sử dụng bảng Levels (Ctrl+L) để tăng giảm sáng tối và độ tương phản trong hình.

Photoshop

Bước 5: Vào Filter > Noise > Add Noise, chọn GaussianMonochromatic, trền thanh Amount chọn thông số 4% (Phụ thuộc theo hình của bạn để tăng giảm Amount).

Photoshop

Bước 6: Mở lớp Layer mới trong bảng Layer bằng Create a new layer, ta có Layer 2. Nhấn phím D để bảng màu về đen trắng, sau đó nhấn Ctrl+Backspace đổ màu trắng lền Layer 2.

Photoshop

Tiếp theo, vào Filter > Texture > Grain, chọn thông số như hình.

Photoshop

Sau đó giảm Opacity xuống khoảng 20%.

Photoshop

Bước 7: Mở một Layer mới ta có Layer 3 và đổ màu trắng tương tự như Layer 2. Sau đó vào Filter > Sketch > Halftone Pattern…, chọn thông số như hình.

Photoshop

Giảm Opacity xuống khoảng 5%.

Photoshop

Bước 8: Tiếp tục mở Layer 4. Chọn màu phông vàng nâu và nhấn Alt+Backspace đổ màu lền. Sau đó, giảm Opacity khoảng 20%.

Photoshop

Bạn có thể dùng bảng Levels (Ctrl+L) một lần nữa để tăng giảm sáng tối trong hình.

Kết quả

Photoshop

Chúc các bạn thành công và có những bức ảnh đẹp!
Nguyễn Huyền