Người đẹp Trà Ngọc Hằng bên "quái vật" Notus

"Quái vật" Notus SI125 đến từ Rebel USA bỗng trở nên trở nên ngoan hiền trước người đẹp Trà Ngọc Hằng.

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news  

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Rebel USA, Notus SI125, Rebel USA Notus SI125, PR-news 

 

Photo: Hạo Nhiền
Model: Trà Ngọc Hằng