Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bằng những bước thao tác đơn giản trong Photoshop bạn có thể tạo ra những bức ảnh xé dán ấn tượng, lạ mắt.

 

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt
Ảnh gốc được sử dụng

Bước 1: Mở cả 2 bức hình trong Photoshop.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 2: Kéo ảnh cô gái vào ảnh mặt bàn.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 3: Nhân đôi Layer 1 (hình cô gái) với phím tắt Ctrl+J, sau đó sử dụng Ctrl+T để kéo Layer 1 nằm trền mặt bàn với vị trí thích hợp nhất.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Vẫn trong thao tác này, nhấn chuột phải chọn Warp và kéo 1 góc hình cong xuống mặt bàn (như hình).

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 4: Đặt Layer 1 copy vuông góc với Layer 1 và sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool để tạo vùng chọn quanh cô gái.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Nhấn Ctrl+Shift+I để đổi vùng chọn và nhấn Deleter hoặc Ctrl+X để xóa phần vùng chọn này.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 5: Tắt con mắt ở Layer 1 copy và thao tác trền Layer 1. Ở layer này, tạo vùng chọn quanh cô gái tương tự Layer 1 copy rồi xóa vùng chọn.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 6: Tiếp tục nhân đôi Layer 1, ta có Layer 2, kéo lớp Layer này dưới Layer 1 và đổ màu đen toàn bộ Layer này.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Nhấn Ctrl+T rồi tích chuột phải, chọn Warp và kéo góc hình của Layer này cong hơn layer 1 để bóng của ảnh thật hơn.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Sau đó, giảm Opacity xuống khoảng 40% rồi vào Leyer>Leyer Style>Drop Shadow để tạo thềm bóng cho hình ảnh.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 7: Thao tác trền Layer 1, chọn vùng chọn đã cắt, tích chuột phải và chọn Stroke, đặt thông số 5px, chọn màu trắng và Inside.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Sử dụng công cụ Easer Tool xóa vùng màu trắng (như hình), tạo cảm giác hình ảnh bị xé ra từ đó.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 8: Mở con mắt Layer 1 copy và tạo 1 Layer mới nằm dưới Layer này nhưng nằm trền Layer 1. Tạo 1 vùng chọn với Feather mềm, đổ màu đen và giảm Opacity xuống khoảng 20%, để tạo khối và bóng cho hình ảnh cô gái.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 9: Thao tác trền Layer 1 copy, tạo vùng chọn quanh layer này, chọn Stroke, đặt thông số 5px, chọn màu trắng và Outside. Sau đó, xóa vùng màu như hình (tương tự bước 8).

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Bước 10: Nhân các lớp với Ctrl+Shifr+E và mở một lớp mới, sử dụng công cụ Gradient và thao tác tương tự như hình.

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Kết quả

Thủ thuật Phothoshop: Cắt xé ảnh lạ mắt

Chúc các bạn thành công và có những bức ảnh đẹp!
Nguyễn Huyền