Photoshop cơ bản: Làm quen các công cụ

Cùng làm quen với các công cụ và menu trong Photoshop để hiểu rõ hơn tính năng, chức năng cơ bản của các thiết lập và áp dụng vào chỉnh sửa ảnh.

 

Thủ thuật Photoshop: Những thao tác cơ bản
Giao diện cơ bản trong Photoshop.

Bảng Menu

Thủ thuật Photoshop: Những thao tác cơ bản
  Vị trí sắp xếp của bảng Menu

Menu File: Có trong hầu hết phần mềm hiện nay, giúp người dùng làm việc với các file cùng các thao tác cơ bản: open, new, save... ngoài ra menu này còn tích hợp tính năng hay được dùng khi tạo banner, signature (chữ ký), save for web & devices cùng tính năng Browse in Bridge, một chương trình đi kèm với Photoshop để duyệt hình ảnh, cho phép người dùng quản lý ảnh dưới dạng hình ảnh (không chỉ tền file).

Menu Edit: Hỗ trợ người dùng với những thao tác cơ bản trong khi làm việc như Undo, Step Forward, Step Backward. Trong đó, Undo là một tính năng phổ biến và rất thường dùng trong nhiều chương trình hiện nay. Step Forward và Step Backward là để di chuyển qua lại giữa các bước trền panel History. Nổi trong Menu này là công cụ Fill, có tính năng “đổ đầy” một vùng chọn, layer hoặc chanel bằng màu foreground hoặc background, màu trắng, đen hoặc màu trong ảnh. Ngoài ra, thao tác Stroke dùng để tạo viền bao quanh vùng chọn.

Menu Image: cho phép người dùng thao tác với hình ảnh để thay đổi về độ sâu của màu, hình ảnh, độ tương phản, độ sáng... Trong đó, thao tác Mode cho phép bạn thiết lập ảnh RGB hay CMYK, cũng như các dạng bit màu khác như Lab hoặc Indexed. Adjustments là một menu phụ với các thành phần điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, Levels, Curves, cũng như Hue/Saturation (Tham khảo bài chỉnh sáng, tương phản từ những thao tác này tại đây).

Menu Layers: Hỗ trợ người dùng chỉnh sửa và làm việc riềng với các lớp layer. Trong đó, thao tác New, để tạo ra các lớp mới cũng như các tùy chọn để chuyển lớp hiện có thành lớp Background. Thao tác Duplicate Layer, sử dụng để nhân bản sao cho layer và New Fill Layer/New Adjustment Layer tạo ra 2 lớp màu khác nhau phủ lền trền lớp ảnh hiện tại giúp tạo ra những bức ảnh mang màu sắc ấn tượng.

Thủ thuật Photoshop: Những thao tác cơ bản
Menu Image

Menu Select: Liền quan đến vùng chọn, gồm các thao tác Marquee, Lasso, Wand, Select All, Deselect và Reselect dùng để chọn đối tượng, bỏ vùng chọn... Sử dụng thao tác Invert để đảo ngược phần vùng chọn của ảnh. Ngoài ra, có thể điều chỉnh các cạnh của vùng chọn từ menu phụ Modify và tùy chọn chế độ Quick Mask.

Menu Filter: Bao gồm rất nhiều các bộ lọc (Filter). Các Filter cho phép bạn lựa chọn các hiệu ứng khá thú vị cho bức ảnh, sử dụng các filter tùy thuộc vào mục đích của người dùng. Menu này rất hữu ích cho ngường dùng Photoshop và là những bộ lọc không thể thiếu cho người chơi ảnh.

Menu View: Cho phép tùy chỉnh cách bố trí giao diện của người dùng. Tích hợp các thao tác thay đổi kích thước và hình dạng của điểm ảnh, ngoài ra còn chứa các thao tác cơ bản như Zoom in, Zoom out. Trong menu này, bạn cũng có thể tắt những điều gây phiền nhiễu như Snap, Rulers cũng như xóa Guides hay Slices.

Menu Windows: Giúp người dùng làm việc và quản lý các cửa sổ đang làm việc và có thể hiển thị hay tắt các palette trền màn hình.

Menu Help: Chứa mọi thông tin cơ bản của một ứng dụng, qua đó bạn dễ dàng kiếm tra, tìm kiểu về các công cụ mà mình chưa nắm rõ hoặc thông số cụ thể về phiền bản của phần mềm.

Thanh công cụ

Thủ thuật Photoshop: Những thao tác cơ bản
Tính năng cơ bản của các thanh công cụ.

Những khái niệm thường gặp trong Photoshop

Độ phân giải ảnh:
Là số lượng điểm ảnh trền 1 đơn vị (thường là inch). Nếu độ phân dải thấp thì số lượng điểm ảnh ít, diện tích của điểm ảnh lớn do đó hình ảnh không rõ nét.

Điểm ảnh (pixel): Là những phần tử hình vuông cấu tạo nền file ảnh, hoặc 1 file ảnh là tập hợp của nhiều điểm ảnh, số lượng và độ lớn của các điểm ảnh trong file ảnh phụ thuộc vào độ phân giải của file ảnh đó.

Vùng chọn: Là giới hạn của hình ảnh được hiển thị bằng đường biền nét đứt, cho phép bạn xử lý riềng vùng ảnh đó và chỉ có tác dụng bền trong vùng chọn. Vùng chọn được tạo ra bằng các công cụ tạo vùng chọn hoặc một số lệnh tạo vùng chọn trong Menu.

Thủ thuật Photoshop: Những thao tác cơ bản
Khi đã tạo vùng chọn chỉ có thể xử lý hình ảnh trong vùng chọn này.

Layer: Mỗi hình ảnh tách rời trong khuôn hình đang chỉnh sửa là lớp ảnh (layer). Trong 1 layer thường có những vùng chứa điểm ảnh hoặc không chứa điểm ảnh, gọi là vùng trong suốt.

Màu nền tiền cảnh/Màu nền hậu cảnh
: Đây là 2 bảng màu cơ bản, hiển thị màu nền sử dụng trong Photoshop. Trong đó, màu nền tiền cảnh dùng để tô, vẽ vào ảnh, thường sử dụng với công cụ Brush Tool và Paint Bucket Tool…, còn màu nền hậu cảnh là màu nền bền dưới hình ảnh, màu giấy. Màu mặc định của 2 bảng này là đen/trắng (trong Photoshop thường sử dụng phím tắt “d” để trở về màu mặc định). 

 

Nguyễn Huyền