Sony cập nhật firmware cho NEX-3, NEX-5, NEX-C3 và NEX-VG10

Người dùng máy ảnh Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3 và máy quay NEX-VG10 giờ đây có thể sử dụng khả năng lấy nét tự động của ống kính A-mount qua ngàm chuyển đổi LA-EA2.

 

Sony NEX
Sony NEX cùng ngàm chuyển đổi LA-EA2 và ống kính ngàm A-mount.

Trước đây, máy ảnh Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3 và máy quay NEX-VG10 dùng ngàm chuyển đổi LA-EA2 để sử dụng cùng ống kính A-mount, không cho phép lấy nét tự động từ ống kính, người dùng phải hoàn toàn lấy nét tay, rất bấy tiện.

Các phiền bản firmware mới sẽ cải thiện tính năng này, để giúp bạn lấy nét nhanh chóng và chính xác nhất. Người dùng có thể cập nhật firmware cho NEX-3, NEX-5, NEX-C3 và NEX-VG10 tại đây.

Hạ Lam