LG U+ và Huawei trình diễn công nghệ “kết nối kép”

(ĐTTD) Công nghệ kết nối kép (Dual Connectivity) vừa được LG U+ và Huawei thử nghiệm thành công tại Seoul Hàn Quốc.

Công nghệ ‘Kết nối kép’ sẽ cho tốc độ đường tải xuống 20Gbps bằng cách kết nối trạm thu phát sóng 3.5GHz với trạm thu phát sóng 28GHz. Việc kiểm tra này đã cho thấy một thành tựu lớn của LG U++ và Huawei đạt được trong sáng tạo chung công nghệ 5G.

Kiểm tra thực địa công nghệ 'Kết nối kép' 5G đã cho thấy thiết bị đầu cuối kết nối đồng thời với các trạm thu phát sóng 3.5GHz và 28GHz, và nhận dữ liệu từ hai trạm thu phát này, giúp cho tỷ lệ người dùng đơn lẻ gia tăng đáng kể. Cuộc thử nghiệmđược tiến hành thông qua sự hợp tác giữa hai trạm thu phát sóng tại cơ sở thử nghiệm 5G của LG U+ tại Seoul, và xác nhận rằng dữ liệu đường tải xuống từ cả trạm cơ sở 3.5GHz và trạm cơ sở 28GHz đã được kết hợp để cung cấp tốc độ truyền tải khoảng 20Gbps.

Các nhân viên LG U+ theo dõi kết quả của công nghệ ‘Kết nối kép’ trên một thiết bị đo kiểm trong một chiếc xe hơi tại trạm thu phát sóng thử nghiệm 5G.


'Kết nối kép' là một kỹ thuật cho phép nhiều trạm thu phát sóng (trạm gốc) truyền tải dữ liệu đồng thời hoặc luân phiên cho người dùng để họ có thể giao tiếp thông suốt với những người dùng khác khi di chuyển giữa các trạm thu phát sóng. Công nghệ 'Kết nối kép' này thích hợp để sử dụng giữa các trạm gốc 5G 3.5GHz và các trạm gốc 28GHz, đồng thời cũng có thể được sử dụng giữa các trạm gốc 4G và 5G.

Được biết, LG U+ thành công thử nghiệm công nghệ này trong phòng thí nghiệm và lần này, LG U+ đã kết hợp cùngHuawei để triển khai thử nghiệm thành công giữa các trạm gốc 5G, đồng thời thiết lập một nền tảng cho 'Kết nối kép’ 4G-5G trong tương lai trong một môi trường mạng 4G-5G hỗn hợp.

Ông Kim Dae Hee, Giám đốc Chiến lược 5G của LG U+, cho biết: "Bằng việc trình diễn công nghệ ‘Kết nối kép’ – công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt trong hoạt động đa dạng của các trạm thu phát sóng vô tuyến 4G và 5G - chúng tôi sẽ phát triển nhiều công nghệ thế hệ mới khác để cung cấp một dịch vụ 5G".

Được biết, quá trình hợp tác này sẽ tiếp tục được triển khai về mặt kỹ thuật trong thời gian tới để đáp ứng việc khai trương thương mại công nghệ và dịch vụ 5G đến người dùng.

ĐTTD