Qui trình sản xuất Shool Bus

(ĐTTD) Đoạn video dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ và chi tiết nhất về qui trình sản xuất một chiếc school bus trước khi được bán ra thị trường.

Nhật My

Nguồn video: Facebook Đằng sau vô lăn