Qui trình sản xuất Shool Bus

15:2003/11/2017

(ĐTTD) Đoạn video dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ và chi tiết nhất về qui trình sản xuất một chiếc school bus trước khi được bán ra thị trường.

Nhật My

Nguồn video: Facebook Đằng sau vô lăn

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD