Thư ngỏ

(ĐTTD) Tạp chí Điện tử Tiêu dùng sắp bước sang tuổi 15, đây là một mốc son mà mỗi người trong chúng ta đều đang mong được chứng kiến.