Toyota giảm giá nhiều mẫu xe có dung tích nhỏ

(ĐTTD) Sau ngày 1/7 luật mới được áp dụng vào các dòng xe dung tích lớn thì các dòng có dung tích nhỏ liên tục được giảm giá.

Trong thời điểm giá xe chưa áp dụng luật thuế TTĐB thì các nhà phân phối và sản xuất ở Việt Nam đề khẳng định sẽ giảm giá dòng xe cỡ nhỏ có dung tích dưới 1.5L. Ảnh hưởng từ chính sách thuế mà các mẫu xe cỡ nhỏ đang bán trên thị trường, sẽ có điều kiện giảm giá. Theo thông tin từ các doanh nghiệp phân phối thì giá bán nhiều mẫu xe cỡ nhỏ sẽ không giảm hoặc không giảm nhiều sau ngày 1/, hầu hết mẫu xe này đã giảm mạnh, một số mẫu đã giảm kịch sàn từ tháng 6 để kích cầu tiêu dùng.

Cho tới nay thì chỉ có vài hãng là đã có động thái điều chỉnh giá bán mới các dòng xe ô tô trong tháng 7 cho phù hợp với điều kiện thuế. toyota Việt Nam đã giảm giá mạnh cho dòng xe cỡ nhỏ, đồng thời tăng giá bán đối với dòng xe cỡ lớn dung tích trên 2.5L.