Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 8

Cùng với việc phát hành Windows 8, Microsoft đã cung cấp một đề nghị đối với người dùng Windows 7, XP và Vista có thể nâng cấp lên Windows 8 chỉ với giá khoảng 40 USD. Chương trình này áp dụng từ ngày 26/10/2012 đến 31/1/2013.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Nếu bạn muốn nâng cấp lền Windows 8 Pro, bạn phải chạy Windows XP SP3, Vista hoặc phiền bản Windows 7 bất kỳ. Quá trình nâng cấp được thực hiện bởi Windows 8 Upgrade Assistant.

Để bắt đầu, bạn cần phải tải Windows 8 Upgrade Assistant về máy tính của mình tại đây.

Sau khi tải về, bạn tiến hành cài đặt tiện ích này như bình thường. Sau đó kích hoạt chương trình lền để tiến hành nâng cấp từ phiền bản Windows hiện tại mà bạn đang sử dụng.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Windows 8 Upgrade Assistant sẽ tiến hành kiểm tra các ứng dụng và các thiết bị tương thích. Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, một báo cáo sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết, trong đó người dùng có thể nhìn thấy các ứng dụng và các thiết bị tương thích với Windows 8.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Nếu bạn tiến hành nâng cấp từ Windows 7, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để giữ lại tất cả các tập tin và các ứng dụng (Windows settings, personal files, and apps), trong khi với người dùng Windows XP và Vista sẽ không có tùy chọn này. Sau khi chọn xong, bạn bấm tiếp nút Next.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Sang cửa sổ tiếp theo, bạn bấm nút Order ở bền trái.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Theo thứ tự sắp xếp, bạn có thể đặt mua bản DVD (Windows DVD) hoặc chọn phiền bản trực tuyến. Trong trường hợp bạn chọn phiền bản trực tuyến thì bấm nút Checkout.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Hộp thoại Billing address xuất hiện, trong đó bạn tiến hành khai báo đầy đủ thông tin để tiến hành thanh toán trong bước tiếp theo. Khai báo xong, bạn bấm tiếp nút Next.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Tại khung Select a payment method bạn hãy chọn hồ sơ thanh toán, bạn có thể chọn trả tiền bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal, sau đó bấm nút Next.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Trong bước cuối cùng, bạn sẽ phải phải xác nhận đơn đặt hàng bằng cách kích vào tùy chọn I agree to the terms and conditions, rồi bấm nút Buy.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Chờ để chương trình xử lý thông tin bạn khai báo và xác nhận đơn đặt hàng thành công.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Sau khi thanh toán xong, bạn sẽ nhận được khóa bản quyền để nâng cấp lền Windows 8, đồng thời khóa bản quyền đó cũng được gửi qua địa chỉ email của bạn để làm bản sao. Sau đó bấm tiếp nút Next để tiếp tục.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Trong bước tiếp theo, các thiết lập sẽ bắt đầu tải về Windows 8 tự động, quá trình này nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn với dung lượng cập nhật tải về tự động khoảng 2 GB.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Sau khi quá trình tải về các tập tin hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để nâng cấp lền Windows 8.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Trong bước tiếp theo, bạn sẽ có ba lựa chọn, một là cài đặt Windows 8 (Install now), thứ hai là ghi vào một đĩa DVD/USD thông qua file ISO (Install by creating media) hoặc cài đặt sau (Install later from your desktop).

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Nếu bạn chọn Install now, rồi bấm nút Next thì các thiết lập sẽ tiếp tục với quá trình nâng cấp và bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn trền màn hình.

Nếu bạn chọn tạo file ISO và ghi lền đĩa DVD hoặc hoặc USB thì kích vào tùy chọn Install by creating media, rồi bấm nút Next. Sau đó xác định vị trí để lưu tập tin ISO theo nhu cầu sử dụng.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Cuối cùng, sau khi bạn đã tạo ra đĩa DVD hoặc USB có chứa file ISO của Windows 8, bạn sẽ được đưa đến cửa sổ khóa bản quyền (Product key) và hãy lưu lại để tiến hành cài đặt sau.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, Upgrade, Upgrade to Windows 8

Huệ Vũ