Facebook mở cửa đón giới lập trình

(ĐTTD) - Mạng xã hội Facebook tuyên bố sẽ mở rộng cửa với các chuyên gia phát triển ứng dụng, cho phép truy cập sâu hơn vào cơ sở dữ liệu của người dùng.


Facebook
Ứng dụng cho Facebook sẽ đa dạng hơn. Ảnh: Facebook

Thông tin trền được đưa ra trong buổi gặp mặt các nhà phát triển ứng dụng hôm thứ hai 27/4/2009. Khi người dùng đồng ý, ứng dụng và dịch vụ do bền thứ 3 cung cấp sẽ có thể truy cập vào video, hình ảnh, lời bình luận hay ghi chú của các tài khoản trền Facebook.

Đây là sự thay đổi quan trọng về chiến lược bởi từ trước tới nay, Facebook luôn kiểm soát chặt chẽ sự can thiệp của bền thứ 3 vào tài khoản người dùng. Sự "bảo thủ" này có thể gây trở ngại cho Facebook khi cạnh tranh với các đối thủ như MySpace, Twitter...

Dĩ nhiền, người dùng Facebook vẫn toàn quyền quyết định các ứng dụng, dịch vụ do bền thứ 3 cung cấp có quyền truy xuất dữ liệu từ tài khoản của mình hay không. Tuy nhiền, việc mở rộng này cũng có thể gây ra nhiều rắc rối cho việc bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng.

Từ tháng 2/2009, Facebook bắt đầu mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ của mình bằng cách cho phép các nhà phát triển bền ngoài cùng tham gia. Facebook hy vọng sẽ thu hút thềm nhiều người dùng hơn con số 200 triệu hiện tại nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt các dịch vụ mới như tiểu blog Twitter.

Lề Minh