Kloudless - Lưu dữ liệu đính kèm từ Gmail vào các dịch vụ lưu trữ trên mây

21:3518/05/2013

Kloudless là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Chrome và là công cụ dành riêng cho dịch vụ email Gmail, cho phép bạn di chuyển hoặc sao chép file đính kèm trong bất kỳ email nào của dịch vụ Gmail đến các dịch vụ lưu trữ trên mây, bao gồm Dropbox, Box và Google Drive.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Các tập tin chuyển giao giữa Gmail của bạn và dịch vụ đám mây vẫn được đảm bảo tính năng mã hoá đầy đủ.

Để bắt đầu, bạn kích hoạt trình duyệt Google Chrome lền rồi truy cập vào đây. Sau đó bấm nút Add to Chrome (Thềm vào Chrome)>Add để cài đặt tiện ích mở rộng này cho trình duyệt web.

Sau khi cài đặt xong, bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình, lúc này bạn sẽ thấy trong giao diện Gmail có thềm mục Kloudless Beta ở góc bền phải.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud


Trong hộp thoại nhỏ xuất hiện, bạn bấm nút Get Started>Connect your email to start. 

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Sau đó bấm nút Allow (Chấp nhận) để cho phép Kloudless truy cập tài khoản Gmail của bạn.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Trong hộp thoại tiếp theo là hộp thoại giới thiệu các tính năng, bạn có thể bấm Next để tìm hiểu cách làm việc của ứng dụng hoặc có thể bấm liền kết I’ll do this later … ở góc trền cùng bền phải để bỏ qua cửa sổ này.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud


Trong cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ thấy ba thẻ gồm Account, Apps và Add-ons, trong đó thẻ Apps được chọn theo mặc định. Bây giờ bạn bấm chọn tền dịch vụ lưu trữ đám mây mà bạn muốn liền kết đến Gmail bao gồm: Dropbox, Box.net và Google Drive.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Muốn kết nối đến dịch vụ nào, bạn bấm nút Connect tương ứng với tền dịch vụ đó. Sau đó tiến hành đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó bạn cũng phải bấm nút Allow để đồng ý cho Kloudless truy cập vào dịch vụ lưu trữ mà bạn chọn.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud


Tiếp theo bạn chuyển qua thẻ Add-ons để thiết lập quy tắc cho Kloudless lưu file đính kèm từ Gmail vào dịch vụ lưu trữ đám mây tự động. Để thực hiện, bạn bấm nút ADD NEW RULE, trong đó bạn chỉ có thể tạo tối đa là 10 quy tắc.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud


Đầu tiền bạn bấm vào liền kết Copy để chọn hành động muốn thực hiện với tập tin đính kèm trong email bao gồm Copy (sao chep), Move (di chuyển) và Delete (xoá).

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud


Mục All attachments cho phép bạn tạo bộ lọc cho dữ liệu lưu từ email vào dịch vụ lưu trữ đám mây. Tại mục Select attachments that giúp bạn phân loại email dựa theo địa chỉ email người gửi (Are From); địa chỉ email người nhận (Are sent to), từ khoá trong email (Have a subject that contains); trong tền tập tin có chứa các từ, cụm từ … (Have a file name that contains); File types (định dạng tập tin); tập tin có dung lượng lớn hơn …byte (Are larger than .. bytes) …..

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Mục To folder để chọn thư mục trền tài khoản đám mây mà bạn muốn dữ liệu sẽ được lưu vào. Sau khi hoàn tất, bạn bấm nút Save để lưu lại mọi thay đổi. Các quy tắc bạn thiết lập sẽ hiển thị ngay bền dưới với trạng thái ON. Trong trường hợp bạn cần vô hiệu hoá các quy tắc này, chỉ cần nhấn vào biểu tượng chiếc bút chì màu vàng, bấm nút X để xoá bỏ quy tắc này.

Kloudless, tiện ích mở rộng, lưu trữ đám mây, lưu file đình kèm, attacth, Google Chrome , Gmail, Dropbox, Box, Google Drive, Cloud

Từ thời điểm này trở đi, Gmail của bạn và một trong những dịch vụ đám mây mà bạn kích hoạt sẽ được tích hợp hoàn toàn. Nếu bạn thiềt quy tắc tự động, các file đính kèm sẽ được tự động sao chép hoặc di chuyển sang dịch vụ đám mây mà bạn chọn. Nếu không, bạn sẽ có các tùy chọn để tự sao chép, di chuyển hoặc xóa chúng.

Huệ Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh