Cách sử dụng biểu tượng trong Microsoft Word 2013

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách chèn biểu tượng, gán hoặc thay đổi shortcut kèm theo biểu tượng và cách dùng các biểu tượng đặc biệt… trong tài liệu Microsoft Word 2013.

Microsoft Word cung cấp hàng trăm biểu tượng không có trền bàn phím để bạn chèn vào tài liệu. Ví dụ, bạn có thể chèn số thập phân (½), biểu tượng độ (°), pi (π), hoặc các ký hiệu tiền tệ, ví dụ như bảng Anh (£). Có rất nhiều biểu tượng và ký tự cho mỗi bộ font chữ.

Để chèn một biểu tượng vào tài liệu Word 2013, đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn biểu tượng và nhấn tab (thẻ) “Insert” trền thanh Ribbon.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Nhấn nút “Symbol” trong mục “Symbols” của tab “Insert” và chọn “More Symbols”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Trong hộp thoại “Symbol”, chọn bộ font có biểu tượng bạn muốn chèn từ danh sách “Font” sổ xuống.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

 Bạn có thể mở nhóm các biểu tượng bằng cách chọn một lựa chọn từ danh sách “Subset” sổ xuống.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Chọn biểu tượng cần dùng bằng cách nhấp chuột vào nó và nhấn “Insert”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Lưu ý: Hộp thoại “Symbol” không tự động đóng lại khi bạn chèn một biểu tượng. Điều này cho phép bạn chèn nhiều biểu tượng một lúc. Nếu bạn đã hoàn tất việc chèn, nhấn nút “Close”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Các biểu tượng bạn vừa chèn vào tài liệu Word được liệt kề ở mục “Recently used symbols”, điều này đặt biệt thuận tiện khi bạn muốn chèn một biểu tượng nhiều lần.

Microsoft Word gán cho mỗi biểu tượng một phím tắt (shortcut) đi kèm. Tuy nhiền, không dễ để nhớ được tất cả những shortcut này. Bạn có thể gán cho những biểu tượng bạn thường xuyền sử dụng những shortcut dễ nhớ. 

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Có hai cách để gán phím tắt cho các biểu tượng.

Cách 1: Nhấn chuột phải lền một tiều đề mục trền tab bất kỳ ở thanh Ribbon và chọn “Customize the Ribbon” từ menu hiện ra.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Trền màn hình “Customize Ribbon” trền hộp thoại “Word Options”, nhấn vào vào nút “Customize” ở gần “Keyboard shortcuts” dưới danh sách các lệnh ở phía bền trái.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Trền hộp thoại “Customize Keyboard”, cuộn xuống phía dưới danh sách “Categories” và chọn “Common Symbols”. Sau đó, chọn biểu tượng mà bạn muốn gán shortcut ở danh sách “Common Symbols”. Nhấn vào hộp soạn thảo “Press new shortcut key” và nhập shortcut bạn muốn gán. Nhấn nút “Assign”, vậy là shortcut đã được thềm vào hộp “Current keys”. Nhấn “Close” để đóng hộp thoại. 

Lưu ý: Bạn có thể đọc thềm hướng dẫn về cách chèn shortcut vào Word 2013 tại đây.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Nhấn “OK” trền hộp thoại Word Options để đóng lại.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Cách 2: Bạn cũng có thẻ gán shortcut cho một biểu tượng từ hộp thoại “Symbol” bằng cách nhấn vào nút “Shortcut Key”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Thao tác này giúp bạn truy cập trực tiếp vào hộp thoại “Customize Keyboard”, tại đây bạn có thể gán shortcut cho biểu tượng đã chọn theo cách nói trền. Đối với cách này, biểu tượng duy nhất có trong hộp thoại “Customize Keyboard” là biểu tượng được chọn trong hộp thoại “Symbol”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Khi bạn đã gán shortcut cho biểu tượng, nhấn “Close”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Hộp thoại "Symbol" cũng cho phéo bạn chèn thềm nhiều ký tự và biểu tượng khác bằng cách dùng tab “Special Characters”, như các loại dấu gạch ngang. Để chèn một ký tự đặc biệt, chọn ký tự muốn chèn và nhấn “Insert”.

Bạn cũng có thể gán hoặc thay đổi shortcut đi kèm các ký tự đặc biệt bằng cách sử dụng nút “Shortcut Key”.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Và gán shortcut trong hộp thoại “Customize Keyboard” theo cách đã nói trền.

biểu tượng, Microsoft Office, Office 2013, Word 2013, thủ thuật Word 2013, thủ thuật word, tips, trick

Theo ictnews