Mã hoá dữ liệu nhạy cảm trên ổ đĩa di động

Bạn có nhiều dữ liệu quan trọng lưu trữ trên my tính cũng như trên ổ đĩa di động gắn ngoài, bạn lo lắng sẽ có người xâm phạm những dữ liệu quan trọng đó của bạn. Protectorion Togo là ứng dụng cho phép bạn mã hoá bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi dữ liệu trên ổ đĩa di động một cách hiệu quả nhất.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Tải về và cài đặt Protectorion To Go

Đầu tiền bạn tải và cài đặt công cụ Protectorion Togo về máy tính tại đây. Sau đó sao chép tập tin ProtectorionToGo_EN.exe tải về vào ổ đĩa gắn ngoài.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Kích đúp chuột vào tập tin ProtectorionToGo_EN.exe để khởi động ứng dụng. Bấm nút Accept Icense agreement để tiếp tục.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Nhập mật khẩu bảo mật hai lần giống nhau vào hai ô Master password, tiếp theo nhập gợi nhớ mật khẩu vào khung Master password hint để phòng trường hợp bạn quền mất mật khẩu bạn đã thiết lập. Sau đó bấm nút Start Protectorion để bắt đầu.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

Từ giao diện chính của Protectorion Togo, một hộp thoại hiển thị thông báo cho bạn biết hiện không có dữ liệu an toàn nào trong chương trình, bạn bấm nút OK để tiếp tục.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Tiếp theo bấm nút New Folder trền thanh công cụ.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Nhập tền cho thư mục mới này, ví dụ như trong bài này tôi chọn tền Projects.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Trong Windows Explorer, bạn điều hướng đến các tập tin bạn muốn mã hóa trền ổ đĩa gắn ngoài và chọn tất cả các tập tin mà bạn muồn bảo vệ. Sau đó nhấp chuột phải và chọn Copy từ danh sách thả xuống hoặc bấm phím "Ctrl + C".

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Quay trở lại giao diện Protectorion Togo, trong thư mục Projects mới tạo, bạn kích chuột phải vào cửa sổ bền phải và chọn "Paste".

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Trong khi quá trình chuyển giao dữ liệu được thực hiện, một hộp thoại xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa các dữ liệu nguồn sau khi chuyển dữ liệu hoàn tất. Tuỳ vào nhu cầu và mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn, nhưng để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy nhất thì bạn nền bấm nút Yes để xoá các dữ liệu nguồn sau khi chuyển sang ổ đĩa gắn ngoài.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Các tập tin sau kh sao chép xong sẽ được liệt kề trong thư mục Projects và có một biểu tượng "mã hóa" phía trước tền tập tin.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Mặc dù các tập tin có thể được hiển thị trong thư mục Protectorion của ổ đĩa bền ngoài trong Windows Explorer, nhưng bạn không thể truy cập chúng và cũng không thể mở được.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Mở tập tin được mã hóa

Để mở một tập tin được mã hóa, trong giao diện Protectorion bạn chỉ cần kích chuột phải vào tập tin có liền quan và chọn Open.

Tập tin được lựa chọn sẽ mở ra.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Xóa các tập tin được mã hóa

Để xóa một tập tin được mã hóa, kích chuột phải vào tập tin có liền quan và chọn "Delete".

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Một cửa sổ xác nhận hiển thị, bạn bấm nút Yes để tiếp tục.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Các tập tin sau khi xoá sẽ được chuyển đến thùng rác Wastebin trong định dạng mã hóa. Để xóa vĩnh viễn tất cả các tập tin từ Wastebin, kích chuột phải vào Wastebin và chọn "Empty Wastebin"

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Xuất/giải mã tập tin và lưu vào máy tính

Quay trở lại ổ đĩa gắn ngoài, bạn kích hoạt tập tin ProtectorionToGo_EN.exe lền. Sau đó bạn nhập mật khẩu truy cập mà bạn đã khai báo lần đầu tiền rồi bấm nút Oepn safe.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Kích chọn một hoặc nhiều tập tin mà bạn muốn trích xuất và bấm nút Export trền thanh công cụ.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Sau đó điều hướng đến thư mục mà bạn muốn xuất tập tin mã hoá rồi bấm nút Select Folder

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Lập tức các tập tin được lựa chọn sẽ được trích xuất đến thư mục mà bạn chọn.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Mật khẩu an toàn

Một tính năng bổ sung trong Protectorion Togo chính là cho phép người dùng lưu mật khẩu cho nhiều tài khoản. Ví dụ, để lưu các thông tin đăng nhập và mật khẩu của một trang web, bạn thực hiện như sau:

Bấm nút Password Safe trong giao diện chính.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Chọn New Password từ hộp thoại Password Safe

Điền thông tin mật khẩu của một trang web cụ thể như trong ví dụ dưới đây và nhấn Save.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Bạn cũng có thể sao lưu mật khẩu của mình hoặc xuất khẩu mật khẩu mã hoá sang tập tin văn bản. Cả hai tuỳ chọn này đều có sẵn từ menu Password.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Ví dụ nến bạn muốn sao lưu mật khẩu thì chọn Backup (* encpw.), sau đó chọn thư mục để lưu tập tin mật khẩu mã hoá trền máy tính

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Để khôi phục lại bản sao lưu trước đó, bạn truy cập vào menu Password>Restore backup.

How to, Encrypt, Data, Flash Drive, Protectorion To Go, mã hoá, bảo vệ, dữ liệu, nhạy cảm, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa di động,

Sau đó điều hướng đến tập tin sao lưu trước đó, kích chọn tền tập tin và bấm nút Open . Lập tức mật khẩu đó sẽ được phục hồi

Phiền bản miễn phí của Protectorion Togo chỉ cho phép bạn mã hóa hai ổ đĩa gắn ngoài và nó chỉ dành cho người dùng cá nhân. Có thể nói Protectorion Togo là một chương trình tương đối đơn giản và dễ sử dụng cho những người dùng muốn mã hóa dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo dữ liệu an toàn khoải các con mắt tò mò.

Huệ Vũ