Chụp ảnh toàn bộ trang web với URL2JPEG

URL2JPEG là một công cụ độc đáo, cho phép người dùng chụp ảnh màn hình của toàn bộ trang web và tiến hành một số thao tác chỉnh sửa theo nhu cầu. Không giống như các tiện ích chụp màn hình khác, ứng dụng có thể chụp ảnh đầy đủ nội dung của một trang web web dài, bao gồm cả phần bên dưới mà bạn không thể nhìn thấy nếu không cần di chuyển xuống.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Chụp màn hình chụp với URL2JPEG

Đầu tiền, bạn tải về và cài đặt URL2JPEG về máy tính tại đây. Sau khi cài đặt xong, bạn kích hoạt chương trình lền.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,


Từ giao diện chính của chương trình, bạn chọn thẻ Navigation, sau đó nhập URL của trang web mà bạn muốn chụp ảnh và bấm nút "Go".


 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Lập tức, nội dung trang web sẽ xuất hiện trong cửa sổ URL bền dưới.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Bạn có thể sửa đổi các thiết lập của hình ảnh như autoresize, loại bỏ các thanh cuộn và thay đổi kích thước ban đầu của nó. Ví dụ, để loại bỏ các thanh cuộn vào hình ảnh, đảm bảo hộp được chọn.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Sau khi đã cấu hình xong, bạn chỉ cần bấm nút "Capture bitmap" để chụp ảnh màn hình.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Ảnh sau khi chụp sẽ được chuyển sang thẻ "Capture" bền cạnh. Bây giờ bạn có thể bấm vào nút "Save Image" để lưu vào máy tính, cũng có thể kích vào tuỳ chọn "Postview" để ảnh chụp sau khi lưu vào máy tính.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

 Chọn vùng chụp

Trong trường hợp bạn muốn chụp một phần của trang web mà không phỉ là toàn bộ một trang web dài, bạn chỉ cần kích vào tuỳ chọn Capture manual zone ở dưới nút Copy to clipboard, sau đó chọn vùng chụp trền trang web ở khung cửa sổ bền phải. Sau đó bấm nút “Save image” để lưu ảnh lại.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,


Các tập tin hình ảnh được lưu sẽ giống như ví dụ dưới đây.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Lưu hình ảnh vào Clipboard

Trong trường hợp bạn không muốn lưu ảnh đó vào máy tính mà chỉ muốn lưu vào clipboard để chèn vào các ứng dụng văn bản khác, bạn chỉ cần bấm nút Copy to clipboard.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Sau đó paste vào một chương trình được hỗ trợ như Microsoft Word, Excel …. bằng tổ hợp phím nhập Ctrl + V hoặc chọn Paste từ tab Home để chèn hình ảnh vào tài liệu.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,


Thay đổi kích thước ảnh

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

 Một tính năng có sẵn và khá cần thiết của công cụ này chính là Resize, cho phép bạn thay đổi kích thước hình ảnh. Ví dụ, bạn có thể thay đổi kích thước ảnh theo tỉ lệ phần trăm bằng cách kích vào tuỳ chọn Percent Size hoặc thay đổi theo pixel bằng cách kích vào tuỳ chọn Resize.


 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

 Tạo Script
Đối với những người muốn sử dụng chuyền sâu ứng dụng này có thể tạo nhiều Script khác nhau để ứng dụng tự động chụp ảnh màn hình theo nhiều kích thước, định dạng, nhiều khu vực chụp khác nhau theo nhu cầu bạn muốn.

Để thực hiện, bạn bấm nút Add to Script trong thẻ Capture.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Chương trình sẽ tự động chuyển sang thẻ “Scripting” với các chi tiết của các trang web có liền quan (định dạng hình ảnh, thay đổi kích thước … ). Bạn bấm nút New, sau đó tiến hành đặt tền cho nhiệm vụ tại mục Name, nhập địa chỉ trang web chụp tại mục URL … trong đó đáng chú ý là tính năng "Timeout" cho phép ngươi dùng sử dụng để cấu hình thời gian chờ của ứng dụng trước khi chụp một ảnh chụp màn hình của trang web.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Thời gian Timeout được thiết lập mặc định là 10s. Nhưng bạn có thể tăng lền hoặc giảm đi tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Cuối cùng bấm nút “Update” để cập nhật thay đổi của bạn.
Bạn thực hiện thao tác tương tự để tạo nhiều Script khác nhau với định dạng ảnh, kích thước ảnh khác nhau và tuỳ chọn chụp khác nhau. Sau khi update xong, tền các Scrip mà bạn vừa tạo sẽ hiển thị ở cột bền trái.

 Capture Screenshot , Capture, Screenshot , URL2JPEG, chụp ảnh màn hình, tiện ích, miễn phí, chỉnh sửa ảnh, Edit image,

Cuối cùng bạn bấm nút Run selection, chương trình sẽ tự động đếm lùi và đến khoảng thời gian bạn chọn sẽ tự động chụp ảnh màn hình của trang web theo thiết lập mà bạn đã chọn, cho đến khi hết các scrip mà bạn tạo trong danh sách là xong.

 

Huệ Vũ