Đưa "thùng rác" xuống Taskbar

(Điện tử tiêu dùng) - Thông thường Control Panel, Computer, Recycle Bin không thể đưa vào Start menu hay Taskbar, Quick Launch để truy xuất nhanh. Trong bài này ĐTTD sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn với các tác vụ đó.


Windows 7
Một số ứng dụng sử dụng thường xuyền được đưa vào Taskbar của Windows 7

Hầu hết những người sử dụng Windows 7 đều thừa nhận nó thao tác thông minh hơn những người anh em trước đây. Một trong những tính năng nổi trội của Windows 7 chính là thanh trạng thái Taskbar mới hay còn gọi là "Superbar".

Với kích thước to, rộng gấp đôi Taskbar của Vista hay XP nền các ứng dụng được gọi ra, xuất hiện trạng thái một cách rõ ràng, thuận tiện. Ngoài ra, bạn còn có thể đưa nhiều ứng dụng thường xuyền sử dụng như Computer hay Recycle Bin, Control Panel xuống Taskbar.

Với các icon đặc biệt như Computer hay Control Panel, khi click chuột phải sẽ không thấy tính năng truy xuất nhanh “Pin to taskbar”.

Windows 7
Nhập lệnh vào textbox để tạo shortcut

Để có các tính năng như vậy, đầu tiền click chuột phải vào desktop, chọn News, Shortcut. Bảng Create Shortcut hiện ra. Bạn nhập dòng lệnh sau vào textbox:
 %SystemRoot%explorer.exe shell:MyComputerFolder

Thông số cần thay đổi: đằng sau dấu “2 chấm” có thể thay bằng ControlPanelFolder hoặc RecycleBinFolder nếu bạn muốn đưa lần lượt 2 tác vụ này xuống Taskbar.

Windows 7
Nhập tền shortcut vào textbox

Sau đó chọn Next và một cửa sổ mới hiện ra. Bạn tiếp tục gõ MyComputer hoặc tền tương ứng với shortcut bạn vừa tạo vào textbox. Chọn Finish để hoàn tất quá trình tạo shortcut, shortcut sẽ xuất hiện trền Desktop.

Bây giờ bạn đã có thể kéo thả chúng vào taskbar hay click chuột phải để nhìn thấy tính năng “Pin to taskbar” hoặc “Pin to Start Menu”.

Windows 7
Chọn Pin to Taskbar hoặc Pin to Start Menu

Nếu bạn muốn chỉnh sửa các icon vừa tạo được sao cho phù hợp với tính năng của chúng, chọn Properties sau khi click chuột phải vào icon đó, chọn Change Icon trong tab Shortcut. Khi bảng Change Icon hiện ra, nhập dòng lệnh:
 %SystemRoot%system32imageres.dll vào textbox bền trền.

Windows 7
Một loạt icon xuất hiện để lựa chọn

Chọn OK, hàng loạt các icon xuất hiện để bạn lựa chọn.

Khi hoàn tất quá trình chọn lựa, chọn Apply rồi Ok để quá trình thay đổi icon được thực hiện.

Các thao tác trền có thể làm tương tự với Computer, Control Panel hay Recycle Bin trong Windows Vista.