Facebook: Không chỉ Like mà còn hơn thế nữa

Sắp tới, bạn sẽ có thể không chỉ Like mà còn thể hiện được nhiều cảm xúc của bản thân trước các nội dung trên Facebook.

 

Facebook dự định thử nghiệm một hệ thống biểu cảm mới với nhiều mức độ trạng thái khác nhau, phong phú hơn so với việc chỉ đơn thuần là "Like" như bây giờ, người dùng tại Ireland và Tây Ban Nha sẽ được trải nghiệm trước tính năng này.

Hệ thống biểu cảm mới sẽ gồm 6 Emoji đại diện cho 6 trạng thái của bản thân như: Love, Haha, Yay, Wow, Sad, Angry. Hệ thống này được Facebook gọi là "Reaction", sẽ được đặt bền cạnh nút Like hiện nay.

Trước đây, cũng có thông tin Facebook sẽ thềm một nút "Dislike", nhưng với Reaction mới này, có lẽ điều đó sẽ không cần thiết nữa.

Đình Chương