Một số lệnh Run và Command Prompt

(Điện tử tiêu dùng) - Đã có hàng trăm lệnh Run, Command Prompt khác nhau và trở nên thông dụng, tuy nhiên một số lệnh dưới đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên.


Hộp thoại Run và Command Prompt là những tiện ích nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả khi kích hoạt các chương trình hay ứng dụng được hợp nhất trong Windows một cách nhanh chóng thay vì truy xuất một cách tuần tự.

Mở thư mục home của chính bạn

Run và Command Prompt
Gõ "." để mở thư mục home của mình.

Hệ điều hành windows XP sẽ cất thư mục của chính bạn (máy tính của bạn có nhiều user sử dụng cùng lúc và bạn vào đúng account của mình) tại đường dẫn C:Documents and SettingsUsername và tại C:UsersUsername trong windows Vista.

Mở thư mục này bạn chỉ việc nhập một dấu “.” vào hộp thoại Run, nhấn Enter, lập tức thư mục của bạn sẽ được mở ra.

Bạn cũng có thể mở thư mục này từ màn hình DOS, chỉ việc gõ “start.”, ấn Enter, thư mục home của bạn sẽ hiện ra.

Mở thư mục Users

Run và Command Prompt
Lệnh mở thư mục Users trong ổ C

Thư mục Users là thư mục chính quản lý các thư mục home (các thư mục tạo cho khách trong máy tính của bạn) và lưu tại đường dẫn C:Documents and Settings của hệ điều hành windows XP, còn với Vista thì được lưu tại C:User.

Nhập hai dấu “.” liền tiếp vào Run box, bạn sẽ nhìn thấy các thư mục con của thư mục Users trong ổ C của hệ thống.

Mở My Computer

Run và Command Prompt
Dấu "..." để mở My Computer trong hệ điều hành XP

Để mở nhanh My Computer, bạn chỉ việc nhập dấu “…” vào trong Run box, thư mục của bạn sẽ hiện ra.Tuy nhiền lệnh này chỉ đúng khi sử dụng windows XP.

Còn với hệ điều hành windows Vista hay windows 7 thì không mở được My Computer mà mở thư mục của chính bạn, tương tự như nhập duy nhất “.” vào hộp thoại Run.

Mở ổ đĩa hệ thống

Run và Command Prompt
Lệnh mở ổ đĩa hệ thống bằng hộp thoại Run

Ổ đĩa hệ thống trong windows thường được cài mặc định là ổ đĩa C. Để mở nhanh ổ đĩa hệ thống này, chỉ việc gõ “”  hoặc "....", "......" vào Run, ấn OK, ổ đĩa C lập tức hiện ra.

Nếu bạn đang thao tác ở màn hình DOS, bạn gõ “start....”, rồi Enter, ổ C sẽ hiện ra mà không cần phải dùng lệnh “dir” của DOS.

Run và Command Prompt
Lệnh gọi ổ đĩa hệ thống tại hộp thoại Command Prompt

Và ở một số phiền bản khác của DOS cùng với Windows sẽ cho phép bạn mở thư mục My Computer bằng cách gõ “start......”, mở Desktop “start........” trền màn hình Dos.

Mở tiện ích Programs and Features trong Control Panel

Thông thường bạn phải truy xuất vào Control Panel rồi tìm đến Programs and Features, bằng phím tắt trong Run, bạn chỉ việc gõ “appwiz.cpl” rồi ấn Enter để có thể thao tác Add/Remove programs các chương trình ứng dụng.