Facebook thử nghiệm tính năng xóa tài khoả

(Điện tử tiêu dùng) - Facebook chính thức xác nhận việc thử nghiệm tính năng "Delete Account" cho phép người dùng tự xóa tài khoản của mình.


Theo đó, sau khi người dùng chọn "Delete Account", toàn bộ những thông tin liền quan tới tài khoản sẽ được loại bỏ ngay lập tức thay vì phải đợi 14 ngày như trước.

Delete Account sẽ xóa thông tin tài khoản người dùng ngay lập tức
Delete Account sẽ xóa thông tin tài khoản người dùng ngay lập tức

Theo điều khoản sử dụng của Facebook, người dùng  vẫn có quyền lưu lại thông tin kể cả khi tài khoản đó đã bị xóa. Như vậy, thực chất tính năng này không hẳn sẽ giúp người dùng rút chân ra khỏi mạng xã hội lớn nhất thế giới này một cách tuyệt đối.

Hiện tại, chỉ có một số ít người dùng được phép thử nghiệm tính năng "Delete Account". Để kiểm tra xem mình có nằm trong danh sách đó không, các bạn hãy đăng nhập vào Facebook và click vào nút Account Settings, kéo xuống mục Deactivate Account.

Nếu thấy xuất hiện nút "Delete Account" tức là bạn đã may mắn được Facebook chọn thử nghiệm tính năng mới này.