Illustrator hỗ trợ xuất file HTML5 và CSS3

Adobe vừa phát hành Illustrator CS5 HTML5 dưới dạng add-on, cho phép Illustrator tạo web HTML5.


adobe 
Illustrator CS5 sẽ hỗ trợ xuất file cho HTML5 (Ảnh: Adobe)

Website của Adobe đã cho phép download add-on Illustrator CS5 HTML5. Theo đó, gói dữ liệu Adobe Illustrator CS5 HTML5 dành cho Illustrator phiền bản 15.0.1, giúp thiết kế web HTML5 một cách dễ dàng. Kết hợp với Adobe Dreamweaver CS5 11.0.3, gói add-on giúp  tận dụng tối đa tính năng của HTML5.

Theo Adobe, Illustrator HTML5 là sản phẩm dành cho những người muốn thử nghiệm công nghệ phát triển web mới nhất, giúp nhà thiết kế kết hợp với nhà phát triển để tạo ra một website giàu tính năng.

Gói add-on gồm có CSS3, HTML5 Canvas và định dạng hình ảnh SVG XML.

HTML5 và CSS3 là những công nghệ mới nhất dành cho ứng dụng thiết kế web. Các tính năng video của HTML5 giúp đơn giản hoá việc thềm một video vào trang Web, cho phép bạn xem video mà không cần sử dụng một plugin như Flash hoặc Silverlight, tạo ra các hiệu ứng động và các trò chơi tương tác, cho phép các ứng dụng web có khả năng lưu trữ thông tin và tiện ích internet ngay cả khi offline.

HTML5 add-on Illustrator CS5 cho thấy Adobe đánh giá cao tiềm năng của HTML5 trong tương lai…

Để sử dụng, bạn phải update phiền bản Illustrator 15.0.1. Download tại đây

Download gói add-on tại đây
NamNVH