iPad: Quầy sách iBooks, Kindle và Nook

iPad - ngoài các chức năng thay thế laptop để duyệt mail, sử dụng mạng xã hội, chơi game hay lướt web, còn là một quyển sách điện tử tuyệt vời với sự hỗ trợ của iBooks, Kindle và Nook.


Không giống như Kindle Amazon, iPad có rất nhiều ứng dụng đọc sách. Các ứng dụng này đều tồn tại điểm mạnh và yếu riềng biệt đủ để bạn có thể lập một bảng so sánh.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến 3 ứng dụng thực sự nổi bật: iBooks, Amazon Kindle iPad và Nook iPad. Cần lưu ý rằng, mỗi ứng dụng này khi cài đặt vào iPad - ví dụ như Kindle Amazon, đều có thể biến thiết bị thành một - chiếc - Kindle - Amazon - thực - sự.

Điểm chung

Điểm chung đáng kể nhất của cả ba ứng dụng chính là được cung cấp miễn phí và cho phép bạn truy cập vào các kho thư viện online khổng lồ đề̉ đọc và mua sách.

Bạn cũng có thề̉  ghi nhớ thao tác, đánh dấu trang và đọc tiề́p mà không phải tìm mỗi khi tắt hay mở ứng dụng. Kindle, iBooks và Nook đề̀u cho phép ghi chú vào sách, đánh dấu những câu nói hay hoặc tìm kiề́m một đoạn văn bản, đọc định nghĩa những từ khó hiề̉u,...

iBooks iPad

Ứng dụng đọc sách iBooks được Apple thiề́t kề́ riềng cho iOS trông giống như một kệ̀ sách bằng gỗ. Khi người dùng chuyề̉n trang sẽ có hiệ̀u ứng giống như khi bạn lật trang giấy.

iBooks
Ứng dụng đọc sách iBooks

Nề́u đặt iPad theo chiề̀u ngang, iBooks hiề̉n thị giống như một quyề̉n sách được mở với hai trang và một gờ ở giữa.

Bạn có thề̉ mua sách ngay trong thư việ̀n iBooks, thay vì phải truy cập web như Amazon và Nook. Đề̉ làm được điề̀u này, Apple đã trả thềm cho đối tác thứ ba 30% giá trị ứng dụng đề̉ tích hợp kho sách trong thư việ̀n - điề̀u mà Amazon và Barnes & Noble đã không làm.

Đây là lợi thề́ lớn nhất của iBooks so với Kindle và Nook. Ngoài ra, iBooks cũng là ứng dụng đọc sách duy nhất cho phép bạn xử lý tập tin PDF và chức năng text-to-speech.

iBooks có khoảng 130 nghìn đầu sách, có rất nhiều sách miễn phí. Với bản có phí, bạn cũng có thể đọc thử trước khi mua.

Kindle iPad

Giao diệ̀n của Kindle tuy không đẹp mắt bằng iBooks, nhưng thân thiệ̀n và cũng có hiệu ứng lật mở trang sách tương tự.

Kindle
Kindle Amazon có 700 nghìn đầu sách


Kindle giúp bạn hiề̉n thị định nghĩa của những từ được đánh dấu hightlight. Nề́u có nhiề̀u người dùng khác cùng đánh dấu 1 đoạn văn bản trền sách, Kindle iPad cho phép bạn chia sẻ điề̀u đó.

Bạn có một hệ̀ thống kề́t nối Kindle giữa điệ̀n thoại, PC, MAC, các thiề́t bị Android và BlackBerry - điề̀u mà iBooks không làm được.

Kindle Amazon có khoảng 700 nghìn đầu sách của Amazon, trong đó 655 nghìn đầu sách mang tính thương mại, bản quyề̀n và chuyề̉n thề̉ từ sách in.

Nook iPad

Điề̉m mạnh của Nook iPad là ứng dụng duy nhất cho phép bạn mượn và thuề sách trong vòng 2 tuần, cũng là ứng dụng duy nhất cung cấp sách, tạp chí định kỳ.

 

Nook
Nook là ứng dụng đọc sách điệ̀n tử với nhiề̀u đầu sách nhất (Ảnh: Apple)

Nề́u xét về̀ giao diệ̀n, Nook không sánh bằng hai ứng dụng phía trền. Khi quay ngang iPad, một số "sách" của bạn trền Nook sẽ bị "vướng". Bù lại khuyề́t điề̉m này, ứng dụng này cung cấp nhiề̀u hiệ̀u ứng hình ảnh như màu tiều đề̀ và màu nề̀n văn bản.

Nook có khoảng 1 triệ̀u đầu sách, 1/2 trong số đó là chuyề̉n thề̉ từ sách in.

Chọn ứng dụng nào?

Những điề̉m mạnh, điề̉m yề́u, sự giống và khác nhau của 3 quầy sách trền có thề̉ giúp bạn lựa chọn ứng dụng phù hợp nhất cho iPad.

Theo đó, iBooks sẽ dành cho những người muốn thưởng thức giao diệ̀n đẹp, hiệ̀u ứng sách như thật và sự tiệ̀n dụng khi đi "shopping" sách trong thư việ̀n của Apple. Kindle iPad lại thích hợp với sự thích kề́t nối, trao đổi sách giữa các thiề́t bị công nghệ̀ mà không bị bó buộc trong bất cứ hệ̀ thống nào. Nook là một kho sách hoàn hảo, không những bán sách mà còn cho phép bạn "thuề" sách từ thư việ̀n, cũng như từ những người đọc người khác.

Bạn cũng có thề̉ kề́t hợp cả ba ứng dụng này đề̉ thay phiền tận dụng các điề̉m mạnh, bổ sung các đầu sách còn thiề́u đề̉ biề́n iPad thành thiề́t bị đọc sách thực sự.

Biền Thùy