IE9 hỗ trợ HTML5 tốt nhất

Theo nghiên cứu của Worldwide Web Consortium về các trình duyệt hỗ trợ tốt nhất cho nền tảng HTML5, không lạ khi IE 9 đứng đầu danh sách.

 

Internet Explore
IE 9 là trình duyệt phù hợp nhất với HTML5

W3C thực hiện một loạt so sánh giữa các trình duyệt Microsoft Internet Explorer 9, Google Chrome 7, Firefox 4 beta 6, Opera 10.6, và Safari 5.0 và đi đến kết luận trình duyệt thích hợp nhất với chuẩn HTML5 hiện tại là IE9.

Cuộc kiểm tra dựa trền 7 tiều chí của HTML5 : thuộc tính (attributes), âm thanh (audio), video, đồ họa trền nền web (canvas),  hàm "getElementsByClassName" , "foreigncontent," và "xhtml5".

W3C không đề cập đến các tiều chí như hoạt đông web và API.

Theo đó, trong tiều chí hỗ trợ canvas, IE9 đạt đến 89,55% trong khi Google Chrome 7 chỉ đạt 80,6%, Firefox 4 beta 6 là 75,32%, Opera 10.6 là 85% và Safari 5.0 là 88,33%.

Với tính năng hỗ trợ Video, IE9 đạt 100%, Google Chrome 7 theo sát nút cũng chỉ với 92,66%. Tính năng xhtml5, IE9 cũng đạt tuyệt đối 100%, trong khi Safari chỉ đạt có 33,33% và Google Chrome là 42.86%.

Những con số đưa ra phần nào lý giải nguyền do thành công của IE9 với hơn 2 triệu lượt tải sau 48 tiếng ra mắt và hơn 10 triệu lượt tải sau 6 tuần.


Phương Vũ