Google Cloud Connect: Đồng bộ hóa Microsoft Office

Google công bố thử nghiệm một tính năng mới cho phép người dùng sử dụng Microsoft Office đồng bộ hóa Office khi họat động với Google Docs.

 

Google Cloud Connect
Google Cloud Connect - tính năng hữu ích mới của Google

Thử nghiệm mới được gọi là Google Cloud Connect for Microsoft Office, cho phép người dùng sử dụng Office 2003, 2007, 2010 hoạt động đồng bộ trền Google Docs mà không cần thoát khỏi giao diện Office.

Sau khi đồng bộ, Google sẽ cung cấp một URL duy nhất, có thể truy cập bất cứ nơi nào, ngay cả trền di động thông qua Google Docs.

Google Cloud Connect có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu và thậm chí nhiều người có thể chỉnh sửa cùng lúc ngay trong văn phòng của mình. Ngoài ra, khi các tập tin đã được chỉnh sửa, bạn cũng có thể lấy lại bản gốc chỉ với 1 cú nhấp chuột.

Google Cloud Connect cho phép sử dụng giao diện của Office mà vẫn có được những thuận lợi nhất định từ việc tương tác và các họat động quen thuộc trền Google Docs.

Tại thời điểm này, Google Cloud Connect chưa hỗ trợ máy Mac.

Tính năng này sẽ được thử nghiệm với Google Apps dành cho các khách hàng doanh nghiệp. Sau khi công bố kế hoạch này, Google đã nhận được rất nhiều các thông tin phản hồi mong muốn sản phẩm trền sẽ được công bố một cách rộng rãi hơn.

Huyền My