Máy chủ Oracle SPARC Supercluster lập kỉ lục thế giới mới

Máy chủ chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu - Oracle SPARC Supercluster có thể xử lý 30 triệu giao dịch trong một phút, gấp 3 lần kỉ lục cũ của IBM.


Oracle Supercluster
 

Hệ thống máy chủ Oracle SPARC SuperCluster sử dụng 108 SPARC T3 Chip tương ứng với 1,728 nhân, bộ nhớ 13TB, 246TB lưu trữ dạng flash trong tổng số 1.7 petabytes dung lượng lưu trữ. Hệ thống chạy hệ điều hành Solaris, ứng dụng công nghệ lưu trữ ZFS và sức mạnh xử lý của Sun Microsystems.

Oracle SPARC Supercluster đã đạt được 30.249.688 giao dịch mỗi phút với tỷ số giá cả/hiệu năng là $1,01/tpmC. Kết quả này gấp 3 lần so với kỉ lục 10 triệu giao dịch một phút mà hệ thống IBM Power 780 lập trước đó và gấp 7 lần so với hệ thống HP Superdome.

PV