Mozilla phát hành Firefox 5 ngày 21/6 tới

Theo đúng kế hoạch, Mozilla dự kiến sẽ sẽ phát hành thêm 3 phiên bản trình duyệt Firefox tiếp theo trong năm nay. Mở màn là Firefox 5 sẽ ra mắt vào ngày 21/6 tới.


Firefox 5  
Hiện tại, Firefox 5 đang ở giai đoạn mozilla-central

Thông thường, hầu hết các phiền bản Firefox từ khi thử nghiệm đến khi chính thức phát hành đều trải qua 3 giai đoạn, bao gồm mozilla-central (tương đương với Canary của Chrome), mozilla-aurora và mozilla-beta. Mỗi giai đoạn dự kiến kéo dài trong 6 tuần.

Tuy nhiền, theo lịch trình mới nhất của Mozilla, Firefox 5 được rút ngắn thời gian lại tổng cộng 13 tuần (3 tuần cho giai đoạn đầu tiền và 5 tuần cho mỗi giai đoạn sau).

Hiện tại, Firefox 5 đang ở giai đoạn mozilla-central với phiền bản dành cho các nhà phát triển. Giai đoạn này dự kiến sẽ kết thúc vào 12/4 tới để chuyển sang giao đoạn mozilla-aurora.

Nếu theo đúng lịch trình, Firefox 5 sẽ đến tay người dùng vào 21/6 tới, còn Firefox 6 sẽ là 18/8.

Tiểu Lạc