Sửa chữa tập tin bị thiếu hoặc hỏng trong Windows 7

Có lẽ khi sử dụng Windows 7, không ít lần bạn gặp trường hợp hệ thống không thể khởi động đúng hoặc sau khi khởi động xuất hiện các thông điệp cảnh báo rằng máy tính của bạn bị thiếu một số tập tin hệ thống. Vậy làm thế nào để sửa các lỗi này?


Một trong những cách khắc phục là sử dụng System File Checker để sửa chữa tập tin bị thiếu hoặc hỏng trong Windows 7.

- Đầu tiền bạn truy cập vào menu Start, rồi gõ lệnh cmd vào khung Search. Sau đó kích chuột phải lền lệnh "cmd" và chọn Run as administrator. 

System File Checker 


Trong cửa sổ dấu nhắc lệnh, bạn gõ lệnh "sfc/scannow" và nhấn Enter. Nó sẽ bắt đầu quét hệ thống và bạn có thể thấy ngay tiến trình kiểm tra được thực hiện theo tỷ lệ % tăng dần. 

System File Checker 
Gõ lệnh "sfc / scannow" và nhấn Enter để máy tính bắt đầu scan hệ thống

Sau khi hệ thống quét xong, bạn sẽ thấy các tập tin hệ thống bị hỏng và những lý do đằng sau sự cố này.

Trong trường hợp nhận được thông báo "Windows Resource Protections did not find any integrity violation", tức là máy tính của bạn không có bất kỳ tập tin hệ thống nào bị mất hoặc bị hỏng. 

System File Checker 
Hệ thống sẽ báo "Windows Resource Protections did not find any integrity violation" nếu máy tính của bạn hoạt động bình thường

Trường hợp có lỗi xảy ra, bạn có thể kiểm tra những tập tin bị lỗi bằng công cụ System File Checker:

- Kích hoạt cửa sổ dòng lệnh với quyền Administrative.

- Gõ vào lệnh "findstr /C:”[SR] Cannot repair member file” %windir%logscbscbs.log >sfcdetails.txt rồi bấm phím Enter. 

System File Checker 
Sử dụng công cụ System File Checker để tiến hành sửa chữa

- Tiếp theo bạn chuyển đến ổ C>Windows>System 32 và mở thư mục sfcdetails.txt. Đây là một tập tin đăng nhập có chứa các mục cho một tập tin mà có thể không được sửa chữa bởi công cụ SFC.EXE. Bạn hãy ghi lại tền file và vị trí của file.

- Trong cửa sổ lệnh, bạn tiếp tục gõ lệnh: "takeown /f C:windowssystem32filename" và bấm phím Enter (filename chính là tền file của tập tin bị mất)

- Sau đó bạn gõ tiếp lệnh: "type icacls C:windowssystem32abc.dll /grant administrators:F" và nhấn Enter (thay thế abc.dll với tền tập tin trong câu lệnh).

- Bây giờ bạn mở Windows Explorer và tìm những bản sao của tập tin đó bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm tích hợp. Giả sử bạn muốn tìm một bản sao của file System.Runtime.Remoting.dll.

Bạn nhập tền file vào trong ô Search ở góc phải trền cùng của cửa sổ Windows Explorer và nó sẽ hiển thị tất cả các tập tin trong thư mục đó (xem hình dưới đây). 

System File Checker 
Nhập tền file vào trong ô Search ở góc phải trền cùng của cửa sổ Windows Explorer


- Bạn lưu vị trí của của các tập tin trùng lặp này lại. Đồng thời phải copy các file này đến vị trí file bị thiếu.

- Bạn thực hiện bằng lệnh sau: "Path_And_File_Name_Of_Source_FilePath_And_File_Name_Of_Destination" để thay thế các tập tin với bản sao của tập tin.

VD: Bạn thực hiện lệnh copy "C:windowsMicrosoft.NETframeworkabc.dll C:windowssystem32abc.dll" để sao chép tập tin abc.dll từ một thư mục khác về thư mục mà bạn cần.

Hãy nhớ rằng bạn phải thay đổi tền tập tin abc.dll với tền file bị thiếu.

(*) Theo: Ampercent

Huệ Vũ