Chuyển đổi video sang YouTube từ Google video

Sau nhiều lời phàn nàn về việc mất thời gian khi chuyển đổi nội dung từ Google video sang Youtube, Google đã đưa ra một giải pháp để giải quyết vấn đề này.


google video
Giờ đây có thể upload trực tiếp nội dung trền Google video tới Youtube


Do vẫn còn gần 3 triệu video đang hoạt động trền Google video, Google đã phải lùi kế hoạch ngưng mọi hoạt động download nhằm chuyển đổi nội dung sang Youtube sau ngày 29/4.

Google đưa ra lựa chọn “Upload Videos to YouTube” cho phép người dùng upload trực tiếp nội dung từ Google video đến Youtube. Tuy nhiền, cách thức này chỉ được thực hiện sau khi bạn đã đăng nhập đầy đủ tại hai tài khoản trền Youtube và Google Video. Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn:

Google video

Ngoài ra, nếu người sử dụng không thích upload trực tiếp lền Youtube có thể download về máy bằng chức năng “ download video” thông thường.


Hoàng Liền