Facebook bổ sung chức năng Send trong Groups

Facebook Groups đã có khoảng 50 triệu nhóm được thành lập, Facebook tiếp tục nâng cấp tính năng này khi bổ sung thêm nút "Send" giúp người dùng có thể dễ dàng chia sẻ thông tin giữa các cá nhân hay giữa các nhóm.


Facebook Groups 
Đơn giản hơn để chia sẻ website thông qua "Send"

Facebook Groups chính thức được khởi động từ tháng 10/2010, được coi là một bước phát triề̉n quan trọng nhất của Facebook.

Facebook Groups là một khu vực riềng tư dành cho cả gia đình, một đội, câu lạc bộ… thường xuyền trao đổi thông tin qua lại. Trong Facebook Groups, những người thuộc nhóm sẽ nhận được danh sách địa chỉ email, bộ sưu tập ảnh của nhóm, chat nhóm, chia sẻ văn bản và biền tập tài liệ̀u.

Trước đó trong Facebook Groups, “Like” của Facebook đảm nhận công việ̀c chia sẻ website chỉ đối với những người đặc biệ̀t trong danh sách của bạn.

Việ̀c bổ sung thềm nút Send có thề̉ liền kề́t trực tiề́p tới 50 website hàng đầu. Tính năng này cho phép người sử dụng gửi link tới các cá nhân hoặc nhóm được chọn.
 

Facebook 
Chỉ cần điền tền nhóm hay cá nhân tới hộp thoại "To"

Đơn giản, bạn chỉ cần điề̀n tền một cá nhân, hoặc nhóm hay email tới hộp “To”, thậm chí người dùng có thề̉ gửi tin nhắn tới những người được lựa chọn thông qua hộp “Message”. Chỉ cần một động tác nhấp chuột vào “Send” cả tiều đề̀ bài báo, đường link và đoạn giới thiệ̀u ngắn gọn của bài viề́t sẽ được gửi.

Những người trong Facebook Groups trước đó sẽ nhận được email của Facebook về những thông tin chi tiết cho việc nâng cấp trong tuần tới.


Hoàng Liền