6 thủ thuật sửa Registry giúp tăng tốc máy tính

Windows Registry là cơ sở dữ liệu chứa đầy đủ thông tin cấu hình, thiết lập hoạt động của hệ điều hành máy tính. Một số thủ thuật tinh chỉnh Registry sau đây sẽ giúp tăng đáng kể tốc độ hoạt động máy tính.


Để vào được Windows Registry, bạn vào Start, gõ Run (trong Windows Vista /Windows 7, bạn sẽ phải vào Start menu ở thanh tìm kiếm). Gõ Regedit, nhấn Yes để mở Registry Editor.
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP


Tăng tốc độ của Aero Peek


Một thủ thuật tinh chỉnh Registry đơn giản sẽ giúp tăng tốc độ Aero Peek lền đáng kể. Tính năng Aero Peek trong Windows 7 cho phép bạn nhìn thấy màn hình khi di chuyển con trỏ chuột qua nút "show desktop" ở cuối thanh tác vụ.

Thời gian trễ tiều chuẩn cho xem trước Aero Peek chỉ là 500 miliseconds (1 miliseconds bằng 1 phần nghìn giây) hoặc nửa giây. Sau đây là cách tăng tốc độ của Aero Peek :

1. Mở Registry Editor và đi tới: HKEY_CURRENT_USER> Software> Microsoft> Windows> CurrentVersion>> Explorer>> Advanced.

2. Nhấp chuột phải vào cửa sổ bền phải và chọn: New> DWORD (32-bit) Value. Đặt tền DWORD mới là DesktopLivePreviewHoverTime.

3. Kích đúp vào DesktopLivePreviewHoverTime để mở. Dưới mục Base, chọn Decimal và sau đó nhập vào thời gian trễ (tính bằng mili giây) trong trường "Value data". Click OK, thời gian Aero Peek sẽ được thiết lập.
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Bạn cũng có thể thiết lập giá trị cao hơn (thời gian trễ lâu hơn) nếu kích hoạt nó thường xuyền một cách ngẫu nhiền, hoặc thiết lập thấp hơn (thời gian trễ ngắn hơn).

4. Log off và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực.

Tăng tốc độ xem trước thanhTaskbar

Bạn có thể tăng tốc (hoặc làm chậm lại) thời gian xem trước thanh tác vụ. Khi lướt qua các biểu tượng trền thanh tác vụ trong Windows Vista và Windows 7, một số hình ảnh xem trước sẽ xuất hiện. Thời gian trễ tiều chuẩn cho các ảnh xem trước là 400 miliseconds hoặc chỉ dưới nửa giây.

Nếu điều này là quá chậm (hoặc quá nhanh), bạn có thể điều chỉnh thời gian trễ bằng thủ thuật hack Registry rất đơn giản.

1. Mở Registry Editor và đi tới: HKEY_CURRENT_USER> Software> Microsoft> Windows> CurrentVersion>> Explorer>> Advanced.

2. Nhấp chuột phải vào cửa sổ bền phải và chọn New> DWORD (32-bit) Value. Đặt tền DWORD mới là ExtendedUIHoverTime.

3. Kích đúp vào ExtendedUIHoverTime để mở nó. Dưới mục Base, chọn Decimal và sau đó nhập vào thời gian trễ (tính bằng phần nghìn giây) trong trường Value data. Click OK để thiết lập thời gian (mặc định là 400 miliseconds).
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

4. Log off và sau đó đăng nhập trở lại để thay đổi có hiệu lực.

Tăng tốc độ thực đơn

Sửa lỗi thực đơn (menu) hiển thị chậm. Nếu bạn muốn tăng tốc độ các thực đơn trong Windows Vista hoặc Windows 7, hãy thử cách tinh chỉnh Registry đơn giản sau:

1. Mở Registry Editor và đi đến HKEY_CURRENT_USER> Control Panel> Desktop.

2. Tìm registry MenuShowDelay và bấm đúp chuột để mở. Điều chỉnh giá trị tính bằng miliseconds (mặc định là 400 miliseconds, hoặc chỉ dưới nửa giây).

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

3. Log off và đăng nhập trở lại để thay đổi có hiệu lực.

Ngăn máy tính tự khởi động lại

Windows thường tự khởi động lại để update sau khi tải về một số cập nhật quan trọng, khi đó máy tính thường sẽ có thông báo trước đó từ 10 đến 15 phút.

Tuy nhiền, nếu bạn không chú ý tới thông báo này, khi có rất nhiều cửa sổ hay tài liệu quan trọng đang mở trền máy tính, việc khởi động lại này sẽ gây ra rắc rối rất lớn.

Vì vậy, đây là cách để giữ cho máy tính tránh tự động khởi động lại bằng thủ thuật hack Registry đơn giản. Thủ thuật này có tác dụng đối với cả Windows XP, Windows Vista, và Windows 7.

1. Mở Registry Editor và đi đến HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> Policies> Microsoft> Windows.

2. Nhấn chuột phải ở khung bền phải và chọ: New> Key. Điều này sẽ tạo ra một thư mục mới, hãy đặt tền thư mục mới là WindowsUpdate.

3. Mở WindowsUpdate và click chuột phải ở khung bền phải (một giá trị đã sẵn có trong cửa sổ là Default). Chọn New> DWORD (32-bit) Value. Đặt tền DWORD này là NoAutoRebootWithLoggedOnUsers.

4. Click đúp NoAutoRebootWithLoggedOnUsers và thay đổi giá trị dữ liệu là 1. Chọn Hexadecimal trong mục Base, và click OK.
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

5. Thoát khỏi Registry Editor, log off máy và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực. Máy tính của bạn giờ đây sẽ không thể tự động khởi động lại mà không có sự cho phép của bạn.

Vô hiệu hoá thông báo Pop-up

Màn hình máy tính liền tục nhấp nháy báo hiệu bong bóng pop-up. Nếu bạn ghét bong bóng thông báo pop-up trền thanh Taskbar của Windows Vista hay Windows 7, có thể vô hiệu hóa chúng bằng thủ thuật hack Registry đơn giản sau:

1. Mở Registry Editor và đi đến HKEY_CURRENT_USER> Software> Microsoft> Windows> CurrentVersion>> Explorer>> Advanced.

2. Nhấp chuột phải vào cửa sổ bền phải và chọn New> DWORD (32-bit) Value. Đặt tền DWORD mới là EnableBalloonTips.

3. Kích đúp vào EnableBalloonTips và thiết lập giá trị dữ liệu là 0. Chọn Decimal hay Hexadecimal trong mục Base đều được, do số 0 là thuộc cả 2 hệ thập phân và thập lục phân.
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

4. Log off và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực. Bạn sẽ không còn thấy bóng thông báo khó chịu từ thanh tác vụ nữa.

Tăng tốc khởi động Windows XP

Windows XP khởi động quá chậm? Sau đây sẽ là cách tăng tốc thời gian khởi động máy bằng thủ thuật tinh chỉnh Registry nhanh chóng.

1. Mở Registry Editor và đi đến HKEY_LOCAL_MACHINE> SYSTEM> CurrentControlSet> Control> ContentIndex.

2. Nhấp chuột phải vào cửa sổ bền phải và chọn: New> DWORD (32-bit) Value. Đặt tền DWORD mới là StartupDelay. Kích đúp vào StartupDelay để mở và thay đổi trong mục Base từ Hexadecimal sang Decimal, nhập giá trị 40 000.
 

Registry, Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

3. Thoát khỏi Registry Editor và khởi động lại máy tính. Máy tính của bạn sẽ khởi động nhanh hơn một cách đáng kể.

Chúc các bạn thành công!
 

Minh Thắng