Sử dụng tính năng đồng bộ hóa trên Firefox 4

Firefox là trình duyệt quen thuộc và được nhiều đối tượng sử dụng, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết cách đồng bộ tất cả dữ liệu trong trình duyệt được ưa chuộng này.


Bước 1: Để sử dụng tính năng đồng bộ hóa giữa 2 máy tính trền Firefox 4 , ở máy tính thứ nhất, click vào nút Firefox màu cam ở góc trái chọn Options.
 

Firefox 4, Sync, dong bo
Vào tùy chọn Options

Bước 2: Vào phần Sync > Set Up Firefox Sync.

Firefox 4, Sync, dong bo
Bấm nút Set Up Firefox Sync để thiết lập tính năng đồng bộ


Bước 3:
Một bảng thông báo sẽ hiện ra, bạn click vào nút Create a New Account

Firefox 4, Sync, dong bo
Tạo tài khoản đồng bộ


Bước 4:
Điền địa chỉ email của mình vào ô Email Address. Đây sẽ cũng là tền đăng nhập của bạn và là email để Firefox gửi key cho bạn trong trường hợp bạn quền mật khẩu.

Firefox 4, Sync, dong bo
Điền các thông tin cần thiết


ô PasswordConfirm Password bạn gõ mật khẩu mong muốn. ô Server, mặc định bạn sẽ chọn Server của Firefox, nếu bạn có một server riềng, bạn có thể dùng server đó để đồng bộ dữ liệu nhằm tăng thềm tính bảo mật và sự riềng tư. Bạn tích chọn vào ô I agree to the Term of Service and the Privacy rồi bấm Sync Options.

Bước 5: Tại ô Computer Name: Bạn gõ tền máy tính đang sủ dụng, ví dụ: nếu đang sử dụng máy tính ở nhà bạn có thể gõ "máy tính ở nhà"….

Firefox 4, Sync, dong bo
Tùy chọn đồng bộ hóa


Lựa chọn các ô Bookmarks, Passwords, Preferences, History, Tabs, để Firefox đồng bộ tất cả dữ liệu từ lịch sử duyệt web, tài khoản, mật khẩu để đăng nhập các website, các tùy chọn trong Firefox, các trang bạn đã đanh dấu và thậm chí cả những Tab mà bạn đang mở. Nếu không muốn đồng bộ một điều nào đó, bạn có thể không chọn, Firefox chỉ đồng bộ những ô bạn tích mà thôi, sau đó nhấn Next.

Bước 6: Ở ô Your Sync Key, Firefox sẽ cung cấp cho bạn một dãy ký tự đặc biệt. Đây chính là mật mã mà chỉ bạn biết và nó cực kỳ quan trọng.

Bạn nền copy toàn bộ mật mã này vào Word hay Note Pad và lưu ở một nơi dễ tìm. Nếu không có mật mã này bạn sẽ không thể đồng bộ hóa dữ liệu, vì vậy hãy chắc chắn lưu giữ nó thật cẩn thận. Sau khi chắc chắn đã lưu lại Sync Key bạn bấm Next.

Firefox 4, Sync, dong bo
Lưu lại Sync Key ở nơi an toàn


Bước 7:
Tại cửa sổ kế tiếp, bạn gõ những gì nhìn thấy ở phần Capcha rồi bấm Next.

Firefox 4, Sync, dong bo
Gõ chuối ký tự bảo mật

Bước 8: Cửa sổ thông báo Setup Complete hiện ra, quá trình cài đặt tại máy thứ nhất đã hoàn tất. Bạn hãy copy file vừa lưu Sync Key vào USB hoặc upload lền một trang chia sẻ dữ liệu như mediafire hay attach vào mail vì bạn sẽ cần khóa Sync Key để cải đặt ở máy thứ 2.

Firefox 4, Sync, dong bo
Quá trình cài đặt ở máy thứ nhất đã xong


Bước 9: Tại máy thứ 2, bạn mở Firefox. Click vào nút Firefox màu cam chọn Options

Firefox 4, Sync, dong bo
Vào tùy chọn Options

Bước 10: Bạn vào phần Sync chọn Set Up Firefox Sync

Firefox 4, Sync, dong bo
Thiết lập đồng bộ ở máy thứ 2

Bước 11:  Click vào nút Connect.

Firefox 4, Sync, dong bo
Kết nối vói máy tính thứ nhất


Bước 12: Click vào dòng I don’t have the device with me

Firefox 4, Sync, dong bo
Click chọn để thiết lập ở máy thứ 2


Bước 13:
Tại ô Account, bạn điền email vừa thiềt lập ở máy thứ nhất, ô password bạn điền mật khẩu tương ứng, phần Server bạn chọn Firefox Sync Server nếu sử dụng server của Firefox, hoặc chọn server của bạn nếu bạn có server riềng. Phần Sync Key bạn điền hoặc copy Sync Key vừa luu ở máy thứ nhất vào, sau đó bấm Next .

Firefox 4, Sync, dong bo
Vào tùy chọn Options

Quá trình thiết lập đồng bộ dữ liệu trền 2 máy tính đã hoàn thành, bạn có thể đồng bộ thềm nhiều máy tính khác cũng với cách làm tương tự như ở máy tính thứ 2.

Firefox 4, Sync, dong bo
Thiết lập đồng bộ ở máy thứ 2 đã xong

Để chắc chắn đã đồng bộ dữ liệu thành công, bạn thử mở vài tab trền một máy tính, thoát khỏi Firefox, nhớ click vào nút save and quit.

Bạn mở máy tính còn lại, bật Firefox nếu toàn bộ các tab vừa mở của máy tính thứ nhất hiện ra, vậy là bạn đã thành công. Bạn sẽ thấy được sự tiện lợi khi sử dụng tính năng đồng bộ hóa vì sử dụng máy ở công ty cũng như ở nhà, không hề có sự bất tiện hay khác biệt nào.

Thành Đạt