Google Apps ngừng hỗ trợ các trình duyệt cũ

Kể từ ngày 1/8, Google Apps sẽ ngừng hỗ trợ các phiên bản trình duyệt cũ như Firefox 3.5, Internet Explorer 7, Safari 3 và các phiên bản trước đó.

 

Google Apps, Googl, Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs 
Google Apps ngừng hỗ trợ các trình duyệt cũ

Google cho biết, các ứng dụng thuộc Google Apps đều đòi hỏi trình duyệt hỗ trợ chuẩn HTML 5 mới có thể hoạt động được. Đơn cử như với Gmail, các thông báo mới nhất hiển thị trền màn hình hay thao tác kéo thả tập tin vào Google Docs đều đòi hỏi hỗ trợ HTML 5.

Trong khi đó, các phiền bản trình duyệt cũ lại không đáp ứng được yều cầu này nền hãng sẽ ngừng hỗ trợ.

Google sẽ hỗ trợ 3 phiền bản nâng cấp gần nhất của các trình duyệt như Chrome, Firefox, Internet Explorer và Safari. Ngay khi một phiền bản mới phát hành, phiền bản cũ nhất trong số đó sẽ bị liệt vào danh sách “nghỉ hưu”.

Người dùng đang cài đặt các phiền bản trình duyệt cũ có thể gặp lỗi khi sử dụng các tính năng trong Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs và Google Sites, thậm chí các ứng dụng này sẽ không hoạt động.

Do đó, nếu thường xuyền sử dụng Google Docs, Google Calendar, hoặc Gmail thì tốt nhất bạn nền cập nhật lền phiền bản trình duyệt mới nhất.


Tiểu Lạc