Thủ thuật: Bảo mật dữ liệu trên Dropbox

Các dữ liệu lưu trong thư mục Dropbox trên hệ thống thường có tính bảo mật không cao. Phương pháp sau sẽ giúp bảo vệ mọi dữ liệu quan trọng của Dropbox thông qua tiện ích miễn phí TrueCrypt.


Cài đặt và tạo ổ đĩa ảo bảo mật


Bước 1: Tải và cài đặt TrueCrypt tại địa chỉ: http://www.truecrypt.org/downloads. TrueCrypt hoàn toàn miễn phí và chỉ nặng 3.2MB .
 

Dropbox 
Cài đặt TrueCrypt lền hệ thống


Bước 2:  Sau khi cài đặt xong, khởi động TrueCrypt  và bấm nút Create Volume
 

Dropbox 
Bắt đầu tạo 1 vùng bảo mật


Bước 3: Sang cửa sổ mới, bạn kích vào tuỳ chọn Create an encrypted file container. Sau đó bấm nút Next
 

Dropbox 
Các tùy chọn bảo mật


Bước 4: Kích chọn tiếp mục Standard TrueCrypt volume và kích nút Next
 

Dropbox 
Tùy chọn ẩn hoặc hiện ổ đĩa


Bước 5: Bấm nút Select File
 

Dropbox 
Chọn file cần bảo mật


Sau đó kích chọn thư mục Dropbox của bạn trền hệ thống. Nhập vào tền bất kỳ trong khung File name mà sau này bạn sử dụng làm ổ đĩa ảo bảo mật dữ liệu trền đó, rồi bấm nút Save
 

Dropbox 
Nhập vào tền bất kỳ trong khung File name


Bước 6: Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn mặc định mã hoá của chương trình cung cấp hoặc thay đổi thuật toán mã hoá sử dụng tại khung Encryption Algorithm, rồi bấm nút Next
 

Dropbox 
Tùy chọn kiểu mã hóa

Bước 7: Tại khung trống dưới mục Volume Size bạn nhập vào phần dung lượng của ổ đĩa lưu trữ Dropbox mà bạn muốn mã hoá dữ liệu.

Nếu chỉ để lưu trữ văn bản, bảng tính thì bạn chỉ cần chọn 30 MB là được, nhưng nếu muốn mã hóa toàn bộ thư mục Dropbox mà bạn đang sử dụng thì bạn nhập vào 2GB, rồi bấm nút Next
 

Dropbox 
Nhập vào phần dung lượng của ổ đĩa lưu trữ Dropbox

Bước 8: Nhập vào hai lần mật khẩu mã hoá thư mục chứa dữ liệu của Dropbox tại khung PasswordConfirm. Ngoài ra để bảo mật tốt hơn bạn có thể kích vào tuỳ chọn Use keyfile để chọn 1 tập tin bất kỳ làm chìa khoá truy cập thư mục Dropbox.

Hãy nhớ  lưu trữ an toàn khoá này. Sau khi chọn xong, bạn bấm nút Next.
 

Dropbox 
  Đặt mật khẩu mã hoá thư mục chứa dữ liệu Dropbox

Bước 9: Chọn định dạng cho ổ đĩa, rồi bấm nút Format để chương trình định dạng phần dung lượng của ổ đĩa ảo bảo mật. 
 

Dropbox 
Chọn định dạng cho ổ đĩa ảo


Bước 10: Vào thư mục Dropbox của bạn, bạn sẽ thấy một tập tin với phần dùng lượng trống đã được mã hoá để chứa dữ liệu quan trọng  của thư mục Dropbox. 
 

Dropbox 
Tập tin được mã hóa


Sử dụng ổ đĩa ảo với TrueCrypt từ thư mục Dropbox

Bước 1: Khởi động TrueCrypt và bấm nút Select File để chọn tập tin mã hoá. 
 

Dropbox 
Chọn tập tin mã hoá


Bước 2: Chọn một ký tự ổ đĩa trong danh sách và bấm nút Mount
 

Dropbox 
Chọn ký tự cho ổ đĩa ảo


Bước 3: Nhập mật khẩu mà bạn đã thiết lập mã hoá cho thư mục Dropbox trước đó vào khung Password. Nếu bạn sử dụng Keyfile làm chìa khoá thì bấm nút Keyfile để chọn chìa khoá đó, rồi bấm nút OK

 

Dropbox 
Nhập mật khẩu để mở file


Bước 4: Lúc này trong My Computer sẽ xuất hiện thềm một ổ đĩa mới, đó chính là ổ đĩa bảo mật với phần dung lượng lưu trữ của thư mục Dropbox được sử dụng. 
 

Dropbox 
  Ổ đĩa mới trong My Computer


Bước 5: Bây giờ bạn chỉ cần kéo thả các dữ liệu mà mình muốn bảo mật vào ổ đĩa ảo đó. 
 

Dropbox 
Đưa dữ liệu muốn bảo mật vào ổ đĩa ảo


Bước 6: Sau khi đã có đủ dữ liệu mình cần, trở lại chương trình TrueCrypt rồi kích chọn ký tự ổ đĩa ảo có chứa dữ liệu quan trọng, rồi bấm nút Dismount để gỡ ổ ảo khỏi hệ thống là xong. 
 

Dropbox 
  Gỡ ổ đĩa ảo khỏi hệ thống

Chúc các bạn thành công!

(*) Theo: groovypost

 Huệ Vũ